Điểm quá trình môn Chương Trình Dịch (K53TH-II)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Chương Trình Dịch mở cho học kỳ song song (K53TH-II).

Kết quả này dựa trên tổng hợp của:

  • Làm bài kiểm tra trên lớp
  • Chữa bài tập trên lớp
  • Nộp bài tập thực hành (qua email hoặc qua bài làm trên giấy)
  • Điểm danh
TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1115106000453TH2Trần Phương Anh9
2105106995052TH1Bùi Nguyên Ba7.5
3115106000553TH2Nguyễn Văn Bình7
4115106001053TH2Nguyễn Phương Anh Hùng Cường9
5115106148553TH1Trương Ngọc Đức8
6105106031353TH1Vũ Trung Đức5
7115106148753TH1Nguyễn Thị Hà8
8115106002253TH2Nguyễn Văn Hải7.5
9115106148853TH1Nguyễn Thị Hạnh9
10115106149753TH1Vũ Phan Nguyên Khánh8.5
11115106150053TH1Nguyễn Thị Lan9
12115106150253TH1Phạm Thị Loan9
13115106004653TH2Trần Thị Ngát8
14115106151053TH1Cao Hồng Nhung8
15115106151153TH1Trần Văn Ninh7
17115106005553TH2Triệu Nhật Thành7.5
180951060142052TH1Nguyễn Văn Thắng6
19115106152053TH1Nguyễn Thị Kim Thoa9
20115106152353TH1Vũ Văn Thức7.5
21115106006053TH2Nguyễn Trung Tiến9
22115106152753TH1Nguyễn Văn Tiến9
23115106152953TH1Nguyễn Duy Tiệp10
24115106006353TH2Nguyễn Thị Trang9
25105106194152TH2Phạm An Tùng7
26115106153853TH1Nguyễn Thị Tuyết7
27115106153953TH1Vũ Thị Tuyết8
28115106006853TH2Trần Thị Yến8

Giảng viên, Trương Xuân Nam

Bình luận: