Nhập môn lập trình (C++, K62)

Chưa có bình luận

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

  • Giới thiệu chung về máy tính, lập trình và thuật toán
  • Các lệnh cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++
  • Các loại cấu trúc điều khiển thông dụng: tuần tự, lặp, rẽ nhánh
  • Kiểu dữ liệu cấu trúc, string, vector
  • Làm việc với tập tin (file)
  • Lập trình giải một số bài toán thông dụng trong Toán học, Khoa học và Kỹ thuật

Yêu cầu môn học:

  • Biết sử dụng máy tính, email, internet
  • Có kiến thức cơ bản về Toán và Logic

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: namtx@wru.vn / truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: