TDC-K61: Điểm quá trình (lớp K61.TH-NB)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập tại phòng thực hành
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm thi giữa kỳ

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã SVLớpHọ tênĐiểm
1195106050461TH-NBBùi Nam Anh8.8
2195106050661TH-NBĐỗ Đức Anh9.5
3195106052161TH-NBNguyễn Trọng Thoại Anh6.6
4195106052861TH-NBPhạm Tuyết Anh7.5
5195106053761TH-NBVũ Ngọc Anh6.6
6195106054161TH-NBNguyễn Hữu Bách8
7195106054361TH-NBPhạm Trọng Bằng7.7
8195106054461TH-NBVương Đức Bảo7.9
9195106056261TH-NBNguyễn Hữu Chính9.1
10195106056361TH-NBNguyễn Lê Việt Chính6.4
11195106056461TH-NBVũ Văn Chức9.9
12195106057761TH-NBPhạm Mạnh Cường7.7
13195106058661TH-NBĐinh Văn Đảng8.4
14195106059161TH-NBĐới Xuân Đạt7.3
15195106059261TH-NBLê Tiến Đạt6.3
16195106060061TH-NBVũ Tiến Đạt7.8
17195106060561TH-NBPhạm Thị Định8.4
18195106060961TH-NBNguyễn Văn Đông6
19195106063161TH-NBVũ Cao Minh Đức7.4
20195106063961TH-NBNguyễn Tuấn Dũng8.5
21195106064761TH-NBVũ Năng Dũng9.6
22195106065461TH-NBTrần Ngọc Dương5
23195106068361TH-NBPhạm Thanh Hải10
24195106068861TH-NBNguyễn Thu Hằng7.9
25195106005661TH-NBNgô Minh Hiếu6
26195106071361TH-NBVũ Minh Hiếu8.2
27195106071861TH-NBBùi Việt Hoàng9.6
28195106073361TH-NBĐặng Khắc Hùng7.3
29195106074761TH-NBPhạm Thị Lan Hương7.8
30195106075161TH-NBĐào Đức Huy6.3
31195106077861TH-NBPhạm Văn Khải10
32195106078361TH-NBDương Đình Khánh9.1
33195106081461TH-NBVương Quang Linh6.9
34195106083161TH-NBNguyễn Vũ Hoàng Long6.4
35195106084961TH-NBNhâm Đức Mạnh6.6
36195106085761TH-NBĐặng Quang Minh6.1
37195106097261TH-NBNguyễn Trọng Quyết7.9
38195106086361TH-NBLê Nguyễn Nhật Minh7.1
39195106087361TH-NBHoàng Hải Nam7
40195106087461TH-NBLê Quang Nam9.6
41195106087961TH-NBNguyễn Tiến Nam8.4
42195106091261TH-NBĐỗ Văn Phong6
43195106091661TH-NBĐỗ Văn Phú9.8
44195106093761TH-NBĐỗ Minh Quân7.1
45195106093861TH-NBĐồng Phúc Quân8.3
46195106094061TH-NBNguyễn Anh Quân8.9
47195106094361TH-NBNguyễn Lê Hải Quân6.9
48195106094961TH-NBTrần Trung Quân9.2
49195106095961TH-NBPhạm Phúc Quang8.5
50195106000561TH-NBTrần Thiện Minh Quang9.3
51195106096361TH-NBNguyễn Bảo Quốc9.4
52195106096461TH-NBTưởng Đăng Vương Quốc9.9
53195106097361TH-NBPhan Anh Quyết7.6
54195106100161TH-NBVương Bá Tân6.8
55195106101161TH-NBĐỗ Văn Thắng6.5
56195106101561TH-NBNguyễn Công Thắng10
57195106102661TH-NBTrần Trung Thành7.7
58195106103061TH-NBNguyễn Thị Phương Thảo10
59195106103961TH-NBHoàng Thị Thỏa8.5
60195106104161TH-NBHoàng Văn Thức9.9
61195106104661TH-NBTrần Thị Thúy8.6
62195106105561TH-NBPhạm Minh Tiến8.5
63195106105761TH-NBTrịnh Minh Tình7.8
64195106106161TH-NBNguyễn Văn Toàn8.5
65195106107761TH-NBĐặng Đức Trường9.1
66195106108661TH-NBNguyễn Anh Tú8.8
67195106108961TH-NBNguyễn Khả Tú8.9
68195106109861TH-NBNguyễn Minh Tuấn9.4
69195106110661TH-NBNgô Văn Tùng9.5
70195106110761TH-NBNguyễn Quán Tùng9.8
71195106111661TH-NBTrần Thảo Vân10
72195106112761TH-NBNguyễn Ngọc Vũ10
73195106113661TH-NBNguyễn Anh Xuân8.8
74195106113961TH-NBDương Hoàng Yến7.6

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: