TDC-K61, bài 11: Ôn tập

Chưa có bình luận

Nội dung buổi này gồm hai phần:

  • Chữa bài tập phần string
  • Làm bài tập phần vector

Bài thực hành được chấm tự động số 6 (làm việc với kiểu vector)

Các bước thực hiện:

  1. Tải file L6.ZIP từ liên kết ở dưới
  2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục L6
  3. Vào thư mục L6 và chạy file FineTest.exe
  4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
  5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

  • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
  • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
  • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: