TDC-K61: Điểm quá trình (lớp K61CDT.NB)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K61CDT.NB. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập tại phòng thực hành
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm thi giữa kỳ

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐQT
1195123216261CK.HQNguyễn Đức Thành An3
2195105030461CK.HQTrần Lê An8.9
3195105030561CK.NBBùi Tuấn Anh4.1
4195105030761CK.NBNguyễn Tuấn Anh2.6
5195105030861CK.NBTrần Hoàng Anh3.5
6195105031261CK.NBPhùng Nhật Bình4.7
7195120163561CK.HQĐồng Thị Châm2.6
8195105031561CK.NBNguyễn Quý Chiến5.2
9195105031961CK.NBVũ Quý Cương6.3
10195122210461CK.NBKiều Chí Cường4.4
11195120164661CK.HQNguyễn Tiến Đạt5.6
12195105033261CK.NBNguyễn Mạnh Đức2.5
13195122211261CK.NBNguyễn Minh Đức3.8
14195122211361CK.NBTrần Minh Đức4.1
15195120165361CK.HQNguyễn Tiến Dũng5.7
16195105034161CK.HQLê Đại Dương6.1
17195122211661CK.NBNguyễn Đình Dương4.2
18195105034561CK.NBVũ Tuấn Dương3.2
19195105034661CK.HQTrịnh Đăng Dưỡng5.7
20195122211761CK.NBĐoàn Văn Duy4.9
21195120167561CK.HQCao Trung Hiếu4.2
22195105037061CK.HQPhạm Văn Hoàng4.2
23195105037461CK.HQLê Thanh Hùng4.6
24195105038461CK.NBNguyễn Ngọc Khánh6
25195105038861CK.HQĐoàn Nguyễn Phương Linh2.4
26195105039261CK.NBLê Xuân Lộc6.3
27195105040161CK.HQNguyễn Xuân Long5.2
28195122213261CK.NBĐào Hữu Hoàng Minh4.9
29195122213461CK.NBLê Thế Nghĩa3.5
30195122213861CK.NBLê Thị Kiều Oanh5.5
31195122214061CK.NBĐoàn Minh Quang4.4
32195105043261CK.NBLê Văn Hồ Sơn5.4
33195105044961CK.HQHà Văn Thành4.8
34195123236161CK.HQNguyễn Đức Thịnh5.4
35195122215061CK.NBĐỗ Minh Thuận4.7
36195105046161CK.NBLê Ngọc Toán4.4
37195105047861CK.HQNguyễn Quốc Tú5.8
38195105048161CK.NBNguyễn Công Tuấn5.9

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: