Nhập Môn Tư Duy Tính Toán (K60)

Chưa có bình luận

Xin chào,

Đây là khóa học Nhập Môn Tư Duy Tính Toán, dành cho các bạn khóa 60, ngành Công nghệ Thông tin và tương đương, Trường ĐH Thủy Lợi. Khóa học diễn ra vào giai đoạn 2, học kỳ 2, năm học 2018-2019.

Nội dụng chính của khóa học này gồm:

  • Khái niệm tư duy tính toán
  • Một số thuật toán số đơn giản
  • Ngôn ngữ python cơ bản

Yêu cầu môn học:

  • Biết sử dụng máy tính ở mức độ cơ bản
  • Biết các khái niệm về lập trình máy tính ở mức độ cơ bản

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: namtx@wru.vn / truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: