Các bài lưu

Tin Văn Phòng K59 (lớp KT4.1)

Chưa có bình luận

Khóa học: Tin Văn Phòng
Dành cho: khóa 59, nhóm KT4.1
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Chương Trình Dịch (56TH-KH.01)

Chưa có bình luận

Khóa học: Chương Trình Dịch
Đối tượng phù hợp: sinh viên CNTT khóa 56
Thời gian: học kỳ I, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Olympic Tin Học (mùa 2017)

Chưa có bình luận

Khóa học: Olympic Tin Học (C++)
Đối tượng học: sinh viên quan tâm
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, K59, lớp TH123.N2)

Chưa có bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, học kỳ hè, K54 lớp N14)

2 bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên không phải CNTT
Thời gian: học kỳ hè, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Lập Trình Di Động (Android, K55TH)

Chưa có bình luận

Khóa học: Lập Trình Di Động (Android)
Dành cho: sinh viên K55, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở (K57TH)

7 bình luận

Khóa học: Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở
Dành cho: K57 (lớp N03 & N04), khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, lớp CNTT3, K58)

4 bình luận

tin đại cương, c++
Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên K58 ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Chương Trình Dịch (K55TH)

Chưa có bình luận

Chương Trình Dịch cho K55
Khóa học: Chương Trình Dịch
Đối tượng phù hợp: sinh viên CNTT khóa 55
Thời gian: học kỳ I, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Chương Trình Dịch (K54TH-II)

Chưa có bình luận

Chương Trình Dịch cho K55
Khóa học: Chương Trình Dịch
Đối tượng phù hợp: K54 trở về trước, CNTT
Thời gian: học kỳ hè, năm học 2015-2016
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...