Các bài lưu

TDC K59 Bài 5: Ôn tập kiến thức cơ bản của ngôn ngữ C/C++

Chưa có bình luận

Đã đi được 50% môn học, đây là buổi ôn tập để chuẩn bị cho thi giữa kỳ.

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  1. Thuật toán
  2. Hàm
  3. Các khái niệm cơ bản
  4. Điều khiển lặp
  5. Câu lệnh lựa chọn
  6. Kết hợp lặp và lựa chọn
Đọc tiếp...

TDC Bài 15: Ôn tập

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi ôn tập này:

  • Các kiến thức cơ bản của môn học
  • Cấu trúc bài thi cuối kỳ, quy tắc trả lời câu hỏi trắc nghiệm (xem thêm ở file đính kèm của buổi học này)
  • Thông báo thời gian dự kiến trả điểm thi giữa kỳ 1 và 2, điểm quá trình
  • Xác định động cơ học tập đúng đắn

Chú ý: cuối buổi học, bạn Vũ Đức Toàn Tài có để quên điện thoại ở lớp, tôi cầm xuống giao cho cô phụ trách phòng nước giáo viên ở nhà B1. Nhờ các em báo lại với bạn Tài biết để có thể lấy lại điện thoại.

Đọc tiếp...