TDC Bài 15: Ôn tập

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi ôn tập này:

  • Các kiến thức cơ bản của môn học
  • Cấu trúc bài thi cuối kỳ, quy tắc trả lời câu hỏi trắc nghiệm (xem thêm ở file đính kèm của buổi học này)
  • Thông báo thời gian dự kiến trả điểm thi giữa kỳ 1 và 2, điểm quá trình
  • Xác định động cơ học tập đúng đắn

Chú ý: cuối buổi học, bạn Vũ Đức Toàn Tài có để quên điện thoại ở lớp, tôi cầm xuống giao cho cô phụ trách phòng nước giáo viên ở nhà B1. Nhờ các em báo lại với bạn Tài biết để có thể lấy lại điện thoại.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: