Olympic-2022, buổi 1: Giới thiệu về olympic tin học sinh viên

Chưa có bình luận

Nội dung:

  1. Giới thiệu về olympic tin học sinh viên
  2. Thủy Lợi về olympic tin học
  3. Đặc điểm của bài thi olympic

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: