Các bài lưu

Game-K58-TH: danh sách các nhóm làm đồ án môn học

Chưa có bình luận

Thông tin các nhóm đồ án môn học Thiết kế và Phát triển Trò chơi như sau:

Nhóm Mã số SV Lớp Họ và tên Nhóm trưởng Tên nhóm Tên game
1 1651060746 58TH4 Nguyễn Việt Anh x AC Studio ???
1651060888 58TH4 Phạm Quang Anh
1651060995 58TH4 Lê Thắng Cảnh
1651060839 58TH2 Phạm Công Chính
2 1651061136 58TH4 Nguyễn Thành Chung Tank Team Tanks
1651061147 58TH1 Vũ Bá Công
1651061035 58TH2 Lê Công Dũng x
1651060729 58TH4 Nguyễn Tuấn Đạt
3 1651061014 58TH4 Lê Đình Giàng Nhóm 3 Dragon Evolution
1651061050 58TH4 Hoàng Thị Thu Hà x
1651061062 58TH1 Bùi Thúy Hằng
1651061057 58TH1 Đặng Minh Hiếu
4 1651060741 58TH4 Lê Xuân Hiếu ??? Bắn súng 2D
1651060832 58TH4 Nguyễn Minh Hiếu
1651061181 58TH4 Nguyễn Phú Hiếu
1651061127 58TH4 Hoàng Ngọc Hòa x
5 1651061107 58TH4 Vũ Đức Hòa H4 Pop Cube Star
1651060807 58TH4 Nguyễn Tiến Hoàng
1651061184 58TH4 Trương Văn Hoàng x
1651060685 58TH4 Nguyễn Văn Huân
6 1651060784 58TH1 Nguyễn Thị Huê H6 Game 2048
1651061036 58TH4 Hoàng Văn Hùng x
1651061086 58TH4 Nguyễn Bá Huy
1651061216 58TH4 Vũ Quang Huy
7 1651061072 58TH4 Nguyễn Quang Hưng Wibu team Ai là Triệu Phú
1651060722 58TH4 Phạm Thành Hưng
1651060749 58TH1 Trịnh Nguyễn Quốc Hưng x
1651061226 58TH4 Nguyễn Thị Hường
8 1651060782 58TH4 Đỗ Quang Linh 4L Bắn máy bay 2D
1651061091 58TH4 Kiều Quang Linh
1651060691 58TH4 Nguyễn Quang Linh x
1651060961 58TH4 Tiêu Thị Linh
9 1651060920 58TH4 Nguyễn Hoàng Phi Long Moon Light Bắn bóng
1651060843 58TH4 Mai Trọng Lực
1651061022 58TH1 Đậu Đức Mạnh
1651060925 58TH4 Vũ Bá Ngọc Minh x
10 1651060668 58TH4 Nguyễn Hoài Nam x 58TH4-10 Knife Cash
1651060670 58TH4 Phan Phương Nam
1651060748 58TH4 Vũ Trọng Nghĩa
1651060963 58TH4 Nguyễn Hồng Nhung
11 1651060837 58TH1 Nguyễn Xuân Phi x NP studio Magician Legendary RPG
12 1651060991 58TH4 Lưu Đức Quân 12th Q3T Sudoku
1651060672 58TH4 Văn Bá Thái
1651061021 58TH4 Vũ Hồng Thái
1651060872 58TH4 Nguyễn Quang Thắng x
13 1651061166 58TH4 Trần Thị Kim Thoa Group 13 Bắn gà
1651060878 58TH4 Đặng Huyền Thu
1651060987 58TH4 Lưu Viết Thuận
1651060924 58TH4 Hoàng Quốc Toản x
14 1651060897 58TH4 Phan Thị Trà Nhóm 14 Bắn súng không gian
1651061144 58TH4 Lương Thị Thu Trang
1651062872 58TH4 Trần Xuân Trung x
1651060868 58TH4 Nguyễn Công Trường
15 1651060767 58TH4 Phạm Văn Trường Thăm ngàn Boxhead
1651060669 58TH4 Nguyễn Anh Tú
1651060855 58TH4 Phạm Minh Tuân x
1651060966 58TH1 Phạm Thanh Tùng
16 1651060724 58TH4 Đặng Văn Tuyến x Sixteen Studio Soul Adventure
1651060651 58TH4 Vũ Sỹ Vinh
1651061093 58TH4 Phan Hà Vương
57TH1 Lê Thị Duyên
Đinh Xuân Thành
17 1651061168 58TH3 Vũ Xuân Bách D-Doge Truyền thuyết Thành Cổ Loa
1651060845 58TH3 Vũ Chí Công
1651060939 58TH3 Nguyễn Việt Dũng
1651060734 58TH3 Nguyễn Thành Duy x
18 1651061186 58TH3 Ngô Bình Dương Dynomite Team Bắn trứng khủng long
1651060686 58TH3 Nguyễn Trọng Đại x
1651060983 58TH3 Nguyễn Trường Giang
1651061045 58TH3 Nguyễn Trường Giang
19 1651060716 58TH3 Phạm Hoàng Giang Double Hà Shoot The Tank
1551060548 57TH4 Trần Văn Giang
1651060712 58TH3 Đặng Văn Hà x
1651060944 58TH3 Vũ Thị Ngọc Hà
20 1651060671 58TH3 Hoàng Văn Hào Brain Dog Flaggy bird
1651061012 58TH3 Phạm Đức Hiệp
1651060901 58TH3 Nguyễn Trung Hiếu x
135NK0168 56TH-KH Đào Huy Hoàng
21 1651060955 58TH3 Đào Lê Hoàng Project A Pacman
1651061143 58TH3 Nguyễn Huy Hoàng
1651061008 58TH3 Trần Tuấn Hùng x
1651061198 58TH3 Lê Thị Thu Huyền
22 1651060831 58TH3 Nguyễn Thành Lâm No Name Cuộc chiến bầu trời
1651060633 58TH3 Nguyễn Văn Lý x
1551061008 57TH4 Nguyễn Doãn Minh
1651061183 58TH3 Phạm Đình Minh
23 1651060884 58TH3 Vũ Hải Nam Bốn Beware of Virus
1651060755 58TH3 Trần Chí Nghĩa
1651060881 58TH3 Nguyễn Văn Nhật x
1651061103 58TH3 Nguyễn Thị Hồng Nhung
24 1651061081 58TH3 Bùi Thị Thu Phương Unity Tay Mơ Flappy Bird
1651060841 58TH3 Trần Đức Quảng
1651060893 58TH2 Khương Thị Quỳnh x
1651060673 58TH3 Trần Hồng Sang
25 1651061095 58TH3 Nguyễn Thái Sơn HAGENUK Trí tuệ siêu phàm
1651060773 58TH3 Nguyễn Thị Thảo
1651060950 58TH3 Nguyễn Văn Thắng
1651061080 58TH3 Ngô Ngọc Thiện x
26 1651060953 58TH3 Đặng Thị Thoa Zobi4T Plant vs Zombie
1651060663 58TH3 Đặng Văn Toản x
1651061024 58TH2 Hoàng Thị Trang
1651060956 58TH2 Nguyễn Thùy Trang
27 1651060814 58TH3 Trịnh Thị Trang x 4 Tigers Flappy birth
1651060861 58TH3 Đào Bá Trường
1651060968 58TH3 Lê Xuân Trường
1651061145 58TH3 Đào Anh Tú
28 1651060896 58TH3 Đỗ Xuân Tùng T&V Flappybird
1651061118 58TH3 Nguyễn Thanh Tùng x
1651060844 58TH3 Bùi Ngọc Văn
29 1651060737 58TH3 Nguyễn Công Văn x VY Xếp hình
1651061149 58TH3 Nguyễn Thị Bích Vân
1651060857 58TH3 Ninh Thị Hải Yến
Đọc tiếp...

Game-K58-PM: danh sách các nhóm làm đồ án môn học

Chưa có bình luận

Chốt danh sách các nhóm như sau:

Nhóm Lớp Họ và tên Nhóm trưởng Tên nhóm Tên game
1 57TH2 Lê Việt Anh
57TH3 Nguyễn Ngọc Ánh
2 58PM Đoàn Mạnh Dũng
58PM Nguyễn Thái Dương Head Nhóm 2 Plant Shooting
58PM Dương Tuấn Anh
3 58PM Nguyễn Tất Đạt
58PM Nguyễn Thành Giang
57TH2 Thiều Việt Giang Head Newbie Bắn xe tăng
57TH2 Nguyễn Minh Hiệp
4 58PM Đỗ Minh Hiếu
58PM Đỗ Huy Hoàng Head Con Cá Cờ Snake King
58PM Lê Khắc Hùng
5 58PM Lưu Mạnh Hùng
58PM Nguyễn Quốc Khánh
58PM Nguyễn Tùng Lâm Head Lão Hạc Xì Tin Jumper
58PM Trần Đức Lương
6 57TH1 Lương Đức Mạnh
58PM Nguyễn Tuấn Mạnh
58PM Ngô Quốc Minh Head Icy Sudoku
57TH4 Nguyễn Doãn Minh
7 58PM Trần Hoài Nam
58PM Phạm Văn Ngọc
58PM Lê Văn Phong
58PM Dương Văn Phụng Head 2N2P Maze Hero
8 58PM Lương Anh Quang
58PM Nguyễn Danh Quang
58PM Nguyễn Văn Quân Head Cậu Vàng Chiến tranh đại dương
58PM Nguyễn Quang Sơn
9 58PM Nguyễn Tất Thành Head Chim Cánh Cụt Island Aventure
58PM Nguyễn Tiến Thành
58PM Phạm Văn Thạo
10 58PM Ngô Đức Thịnh Head 3T Thủ thành
58PM Bùi Văn Toan
58PM Bùi Xuân Trình
11 58PM Nguyễn Mai Trực Head 2C1V Warrior
58PM Trịnh Vũ Anh Tuấn
58PM Nguyễn Quang Vinh
12 58PM Vũ Minh Tiến
58PM Hoàng Văn Trung
58PM Lê Văn Vụ Head White Tiger Magical Sniper
58PM Lê Như Ý
Đọc tiếp...

Android K55: danh sách các mini-project của lớp

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Thầy giáo công bố tình trạng đăng ký và nộp mini-project của lớp. Tôi sẽ cập nhật thường xuyên danh sách này mỗi khi có sự điều chỉnh.

TTMã SVLớpSinh viênĐề tàiNgày nộpGhi chú
1135106011355TH2Nguyễn Thị ánhXem bói vuingày 5/6
2135106013355TH1Vũ Công BằngNghe nhạc từ sd cardngày 7/6
3135106014555TH3Đinh Thị Bích14. Sổ tay về món ăn (giới thiệu hình ảnh, phương pháp chế biến, lịch sử món ăn,…).ngày 6/6
4135106015655TH1Đặng Văn BìnhMáy ghi âmngày 7/6
5135106018655TH2Ngô Minh ChiếnChụp ảnh và biến nó thành wallpaper của thiết bị android.
6135106028455TH3Nguyễn Thị Dịu12. Xem truyện tranh (xem cụ thể một truyện nào đó).
7135106030555TH2Vũ Tiến DũngChụp ảnh và lưu vào folder riêng trong Galleryngày 7/6
8135106037455TH2Lê Thành Duy Phát âm tiếng anhngày 7/6
9135106039355TH2Nguyễn Thị DuyênDự báo thời tiết (sử dụng thông tin thời tiết từ web api nào đó).ngày 7/6
10135106043955TH3Ngô Văn Đạt15. Dự báo thời tiết (sử dụng thông tin thời tiết từ web api nào đó, chẳng hạn Yahoo).ngày 7/6
11135106064955TH2Ngô Thị HằngChụp ảnh và lưu vào folder riêng trong Gallery.ngày 8/6
12135106062855TH1Đào Thị Ngọc HânSổ tay về món ăn
13135106069555TH1Nguyễn Đức HậuTừ điển hình ảnh tiếng anhngày 7/6
14135106074255TH1Triệu Minh HiếuSổ tay món ănngày 8/6
15135106074455TH3Vũ Trung Hiếu12. Xem truyện tranh (xem cụ thể một truyện nào đó).ngày 7/6
16135106076755TH2Nguyễn Thị Hoaxem truyện tranhngày 7/6
17135106076955TH1Nguyễn Thị HoaPhát âm tiếng anhngày 7/6
18135106080655TH2Đỗ Thị HoanĐề 11: Xem bói vui (chẳng hạn như bói về tên, ngày sinh, cung hoàng đạo,…).ngày 6/6
19135106081055TH1Khiếu Văn HoànApp từ điển Anh-Việtngày 7/6
20135106083155TH1Lê Hữu Hoàng
21135106082355TH1Vũ Huy HoàngApp từ điển Anh-Việt
22135106088055TH3Nguyễn Thị Huệ14. Sổ tay về món ăn (giới thiệu hình ảnh, phương pháp chế biến, lịch sử món ăn,…).ngày 8/6
23135106088655TH1Vũ Thị HuệDự báo thời tiếtngày 7/6
24135106089855TH2Chu Mạnh HùngGiới thiệu địa điểm du lịchngày 7/6
25135106089955TH3Mai Duy Hùng5. Phát âm tiếng Anh (dùng dịch vụ text-to-speech).ngày 7/6
26135106091455TH1Nguyễn Công Hùngxem truyện tranh
27135106091055TH3Vũ Việt Hùng3. Nghe nhạc từ SD card (cho phép liệt kê bản nhạc, thông tin chi tiết và chơi bản nhạc).ngày 7/6
28125106149854TH1Ngô Đình Huyngày 11/6
29135106098055TH2Vũ Văn HuyNghe nhạc từ SD card (cho phép liệt kê bản nhạc, thông tin chi tiết và chơi bản nhạc).ngày 8/6
30135106101455TH2Lê Thị Huyền Xem bói vui (chẳng hạn như bói về tên, ngày sinh, cung hoàng đạo,…).ngày 8/6
31135106095455TH1Ngô Thị Mai Hương Địa điểm du lịchngày 8/6
32135106108255TH1Lê Trọng KiênSổ tay món ănngày 9/6
33135106110155TH2Trịnh Tùng LâmSổ tay nấu ănngày 10/6
34135106113255TH3Đỗ Thị Ngọc Lê2. Giới thiệu về một địa điểm du lịch nào đó (lịch sử hình thành, hình ảnh tiêu biểu, thông tin hữu ích khác,…).ngày 6/6
35135106113355TH2Trần Thị LêĐề tài: 2. Giới thiệu về 1 địa điểm du lịch nào đóngày 8/6
36135106117555TH1Hà Thị LinhChơi Nhạcngày 7/6
37135106117755TH3Nguyễn Thị Nhật Linh14. Sổ tay về món ăn (giới thiệu hình ảnh, phương pháp chế biến, lịch sử món ăn,…).
38135106117655TH3Trần Thị Linh12. Xem truyện tranh (xem cụ thể một truyện nào đó).ngày 6/6
39135106121355TH2Phạm Thăng LongGiới thiệu về một địa điểm du lịch nào đó (lịch sử hình thành, hình ảnh tiêu biểu, thông tin hữu ích khác,…).ngày 7/6
40135106121255TH1Trần Ngọc LongChụp ảnh biế thành hình nềnngày 7/6
41135106135255TH1Đặng Văn NamNghe nhạc từ sd cardngày 7/6
42135106135155TH2Luyện Thành NamChụp ảnh và biến nó thành wallpaper của thiết bị androidngày 6/6
43135106138455TH1Nguyễn Thị NgaApp từ điển Anh-Việtngày 7/6
44135106138755TH1Trương Thị Nga Đọc Truyệnngày 7/6
45135106140055TH3Lê Thị Kiều Ngân12. Xem truyện tranh (xem cụ thể một truyện nào đó).
46135106142955TH3Đinh Thị Hồng Ngọc14. Sổ tay về món ăn (giới thiệu hình ảnh, phương pháp chế biến, lịch sử món ăn,…).ngày 10/6
47135106142655TH1Nguyễn Thị NgọcNghe nhạc từ sd cardngày 7/6
48135106142755TH1Nguyễn Thị Hồng NgọcPhát âm tiếng anhngày 7/6
49135106142855TH2Trịnh Văn NgọcGiới thiệu về một địa điểm du lịch nào đó (lịch sử hình thành, hình ảnh tiêu biểu, thông tin hữu ích khác,…).ngày 7/6
50135106146955TH2Vũ Minh NhấtGiới thiệu địa điểm du lịchngày 7/6
51135106149255TH3Vũ Thị Nhung3. Nghe nhạc từ SD card (cho phép liệt kê bản nhạc, thông tin chi tiết và chơi bản nhạc).ngày 10/6
52135106152055TH3Bùi Trọng Phát14. Sổ tay về món ăn (giới thiệu hình ảnh, phương pháp chế biến, lịch sử món ăn,…).ngày 11/6
53135106152155TH2Phạm Xuân PhátĐiều khiển một số tác vụ điện thoại bằng giọng nói: gọi điện, chụp ảnh, mở ứng dụng…..ngày 7/6
54135106154555TH3Nguyễn Văn Phúc4. Ghi âm bằng điện thoại (cho phép bật ghi âm, ghi ra SD card và nghe lại nội dung đã ghi).ngày 10/6
55135106157055TH1Lê Tri Phương Địa điểm du lịchngày 8/6
56125106150754TH1Nguyễn Việt Phương15. Dự báo thời tiết (sử dụng thông tin thời tiết từ web api nào đó, chẳng hạn Yahoo).ngày 8/6
57135106162455TH3Nguyễn Anh Quang14. Sổ tay về món ăn (giới thiệu hình ảnh, phương pháp chế biến, lịch sử món ăn,…).ngày 7/6
58135106164055TH3Đặng Kim Quý2. Giới thiệu về một địa điểm du lịch nào đó (lịch sử hình thành, hình ảnh tiêu biểu, thông tin hữu ích khác,…).ngày 8/6
59135106165755TH2Bùi Thị QuyênSổ tay về món ănngày 7/6
60135106165655TH2Nguyễn Thị Quyênxem truyện tranhngày 8/6
61135106169955TH2Nguyễn Tiến San project 13 - Sổ kỉ niệm (ghi nhớ và nhắc nhở về các ngày kỉ niệm cá nhân nào đó) nhéngày 7/6
62135106171155TH2Nguyễn Văn Sinh Chụp ảnh và biến nó thành wallpaper của thiết bị android.ngày 7/6
63135106176355TH1Nguyễn Thế TâmChụp ảnh lưu vào folder trên sd cardngày 7/6
64135106176255TH1Nguyễn Thị TâmApp từ điển Anh-Việtngày 6/6
65135106178755TH2Trần Sơn TâyApp dự báo thời tiếtngày 9/6
66135106180155TH2Nguyễn Trọng Thái Chụp ảnh và biến nó thành wallpaper của thiết bị android.ngày 7/6
67135106188055TH2Lê Văn ThànhNghe nhạc từ SD card (cho phép liệt kê bản nhạc, thông tin chi tiết và chơi bản nhạc).ngày 7/6
68135106187555TH1Ngô Quang ThànhNghe nhạcngày 8/6
69135106187955TH1Phùng Văn ThànhGiới thiệu địa điểm khu du lịchngày 9/6
70135106180655TH3Bùi Thị Thắm4. Ghi âm bằng điện thoại (cho phép bật ghi âm, ghi ra SD card và nghe lại nội dung đã ghi).
71135106180255TH1Nguyễn Thị Thắmsổ tay về thuốcngày 8/6
72135106180855TH2Nguyễn Thị ThắmDự báo thời tiết (sử dụng thông tin thời tiết từ web api nào đó).ngày 7/6
73135106181455TH2Bùi Văn ThắngTừ điển hình ảnh tiếng Anh (xem các hình ảnh và các từ tiếng Anh tương ứng, có phát âm càng tốt).ngày 7/6
74135106192455TH1Phùng Văn ThiệnGiới thiệu địa điểm khu du lịch
75135106194355TH1Lê Đình ThọNghe nhạc từ sd card
76135106195555TH1Nguyễn Thị Bích Thơm Ghi chú cá nhânngày 7/6
77135106200755TH2Ngô Thị ThuỳĐề 3. Nghe nhạc từ SD card (cho phép liệt kê bản nhạc, thông tin chi tiết và chơi bản nhạc).ngày 7/6
78135106201255TH3Nguyễn Thị Thuỷ14. Sổ tay về món ăn (giới thiệu hình ảnh, phương pháp chế biến, lịch sử món ăn,…).ngày 7/6
79135106200455TH2Phạm Hồng Thuýxem truyện tranh( đề số12)ngày 6/6
80135106202255TH1Nguyễn Thị Thanh ThúySổ tay về món ănngày 7/6
81135106199355TH1Nguyễn Thị Hoài ThươngDự báo thời tiếtngày 6/6
82135106199755TH1Vũ Thị ThươngSổ tay về món ănngày 7/6
83135106205955TH2Phạm Thị TiếnSổ tay về món ăn
84125106151654TH1Cao Sơn Tịnh15. Dự báo thời tiết (sử dụng thông tin thời tiết từ web api nào đó, chẳng hạn Yahoo).ngày 7/6
85135106208755TH2Nguyễn Công Khánh ToànGhi âm bằng điện thoại (cho phép bật ghi âm, ghi ra SD card và nghe lại nội dung đã ghi)ngày 7/6
86135106209655TH1Nguyễn Hữu ToảnLoại hình chuyên môn
87135106217055TH1Triệu Thị TrinhSổ tay về món ănngày 7/6
88135106222655TH1Vũ Duy TúGhi âmngày 7/6
89135106230055TH1Hoàng Văn TùngGhi âmngày 7/6
90135106235255TH3Nguyễn Quốc Việt
91135106236155TH1Nguyễn Quang VinhPhát âm tiếng anhngày 6/6
92135106237755TH2Trần Văn Vũ Chụp ảnh và lưu vào folder riêng trong Gallery.ngày 9/6
93135106240455TH3Nguyễn Thị Yến14. Sổ tay về món ăn (giới thiệu hình ảnh, phương pháp chế biến, lịch sử món ăn,…).ngày 8/6
94135106240355TH1Vũ Thị YếnSổ tay về món ănngày 7/6

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Đọc tiếp...