Game-K58-PM: danh sách các nhóm làm đồ án môn học

Chưa có bình luận

Chốt danh sách các nhóm như sau:

Nhóm Lớp Họ và tên Nhóm trưởng Tên nhóm Tên game
1 57TH2 Lê Việt Anh
57TH3 Nguyễn Ngọc Ánh
2 58PM Đoàn Mạnh Dũng
58PM Nguyễn Thái Dương Head Nhóm 2 Plant Shooting
58PM Dương Tuấn Anh
3 58PM Nguyễn Tất Đạt
58PM Nguyễn Thành Giang
57TH2 Thiều Việt Giang Head Newbie Bắn xe tăng
57TH2 Nguyễn Minh Hiệp
4 58PM Đỗ Minh Hiếu
58PM Đỗ Huy Hoàng Head Con Cá Cờ Snake King
58PM Lê Khắc Hùng
5 58PM Lưu Mạnh Hùng
58PM Nguyễn Quốc Khánh
58PM Nguyễn Tùng Lâm Head Lão Hạc Xì Tin Jumper
58PM Trần Đức Lương
6 57TH1 Lương Đức Mạnh
58PM Nguyễn Tuấn Mạnh
58PM Ngô Quốc Minh Head Icy Sudoku
57TH4 Nguyễn Doãn Minh
7 58PM Trần Hoài Nam
58PM Phạm Văn Ngọc
58PM Lê Văn Phong
58PM Dương Văn Phụng Head 2N2P Maze Hero
8 58PM Lương Anh Quang
58PM Nguyễn Danh Quang
58PM Nguyễn Văn Quân Head Cậu Vàng Chiến tranh đại dương
58PM Nguyễn Quang Sơn
9 58PM Nguyễn Tất Thành Head Chim Cánh Cụt Island Aventure
58PM Nguyễn Tiến Thành
58PM Phạm Văn Thạo
10 58PM Ngô Đức Thịnh Head 3T Thủ thành
58PM Bùi Văn Toan
58PM Bùi Xuân Trình
11 58PM Nguyễn Mai Trực Head 2C1V Warrior
58PM Trịnh Vũ Anh Tuấn
58PM Nguyễn Quang Vinh
12 58PM Vũ Minh Tiến
58PM Hoàng Văn Trung
58PM Lê Văn Vụ Head White Tiger Magical Sniper
58PM Lê Như Ý

Bình luận: