Game-K58-TH: danh sách các nhóm làm đồ án môn học

Chưa có bình luận

Thông tin các nhóm đồ án môn học Thiết kế và Phát triển Trò chơi như sau:

Nhóm Mã số SV Lớp Họ và tên Nhóm trưởng Tên nhóm Tên game
1 1651060746 58TH4 Nguyễn Việt Anh x AC Studio ???
1651060888 58TH4 Phạm Quang Anh
1651060995 58TH4 Lê Thắng Cảnh
1651060839 58TH2 Phạm Công Chính
2 1651061136 58TH4 Nguyễn Thành Chung Tank Team Tanks
1651061147 58TH1 Vũ Bá Công
1651061035 58TH2 Lê Công Dũng x
1651060729 58TH4 Nguyễn Tuấn Đạt
3 1651061014 58TH4 Lê Đình Giàng Nhóm 3 Dragon Evolution
1651061050 58TH4 Hoàng Thị Thu Hà x
1651061062 58TH1 Bùi Thúy Hằng
1651061057 58TH1 Đặng Minh Hiếu
4 1651060741 58TH4 Lê Xuân Hiếu ??? Bắn súng 2D
1651060832 58TH4 Nguyễn Minh Hiếu
1651061181 58TH4 Nguyễn Phú Hiếu
1651061127 58TH4 Hoàng Ngọc Hòa x
5 1651061107 58TH4 Vũ Đức Hòa H4 Pop Cube Star
1651060807 58TH4 Nguyễn Tiến Hoàng
1651061184 58TH4 Trương Văn Hoàng x
1651060685 58TH4 Nguyễn Văn Huân
6 1651060784 58TH1 Nguyễn Thị Huê H6 Game 2048
1651061036 58TH4 Hoàng Văn Hùng x
1651061086 58TH4 Nguyễn Bá Huy
1651061216 58TH4 Vũ Quang Huy
7 1651061072 58TH4 Nguyễn Quang Hưng Wibu team Ai là Triệu Phú
1651060722 58TH4 Phạm Thành Hưng
1651060749 58TH1 Trịnh Nguyễn Quốc Hưng x
1651061226 58TH4 Nguyễn Thị Hường
8 1651060782 58TH4 Đỗ Quang Linh 4L Bắn máy bay 2D
1651061091 58TH4 Kiều Quang Linh
1651060691 58TH4 Nguyễn Quang Linh x
1651060961 58TH4 Tiêu Thị Linh
9 1651060920 58TH4 Nguyễn Hoàng Phi Long Moon Light Bắn bóng
1651060843 58TH4 Mai Trọng Lực
1651061022 58TH1 Đậu Đức Mạnh
1651060925 58TH4 Vũ Bá Ngọc Minh x
10 1651060668 58TH4 Nguyễn Hoài Nam x 58TH4-10 Knife Cash
1651060670 58TH4 Phan Phương Nam
1651060748 58TH4 Vũ Trọng Nghĩa
1651060963 58TH4 Nguyễn Hồng Nhung
11 1651060837 58TH1 Nguyễn Xuân Phi x NP studio Magician Legendary RPG
12 1651060991 58TH4 Lưu Đức Quân 12th Q3T Sudoku
1651060672 58TH4 Văn Bá Thái
1651061021 58TH4 Vũ Hồng Thái
1651060872 58TH4 Nguyễn Quang Thắng x
13 1651061166 58TH4 Trần Thị Kim Thoa Group 13 Bắn gà
1651060878 58TH4 Đặng Huyền Thu
1651060987 58TH4 Lưu Viết Thuận
1651060924 58TH4 Hoàng Quốc Toản x
14 1651060897 58TH4 Phan Thị Trà Nhóm 14 Bắn súng không gian
1651061144 58TH4 Lương Thị Thu Trang
1651062872 58TH4 Trần Xuân Trung x
1651060868 58TH4 Nguyễn Công Trường
15 1651060767 58TH4 Phạm Văn Trường Thăm ngàn Boxhead
1651060669 58TH4 Nguyễn Anh Tú
1651060855 58TH4 Phạm Minh Tuân x
1651060966 58TH1 Phạm Thanh Tùng
16 1651060724 58TH4 Đặng Văn Tuyến x Sixteen Studio Soul Adventure
1651060651 58TH4 Vũ Sỹ Vinh
1651061093 58TH4 Phan Hà Vương
57TH1 Lê Thị Duyên
Đinh Xuân Thành
17 1651061168 58TH3 Vũ Xuân Bách D-Doge Truyền thuyết Thành Cổ Loa
1651060845 58TH3 Vũ Chí Công
1651060939 58TH3 Nguyễn Việt Dũng
1651060734 58TH3 Nguyễn Thành Duy x
18 1651061186 58TH3 Ngô Bình Dương Dynomite Team Bắn trứng khủng long
1651060686 58TH3 Nguyễn Trọng Đại x
1651060983 58TH3 Nguyễn Trường Giang
1651061045 58TH3 Nguyễn Trường Giang
19 1651060716 58TH3 Phạm Hoàng Giang Double Hà Shoot The Tank
1551060548 57TH4 Trần Văn Giang
1651060712 58TH3 Đặng Văn Hà x
1651060944 58TH3 Vũ Thị Ngọc Hà
20 1651060671 58TH3 Hoàng Văn Hào Brain Dog Flaggy bird
1651061012 58TH3 Phạm Đức Hiệp
1651060901 58TH3 Nguyễn Trung Hiếu x
135NK0168 56TH-KH Đào Huy Hoàng
21 1651060955 58TH3 Đào Lê Hoàng Project A Pacman
1651061143 58TH3 Nguyễn Huy Hoàng
1651061008 58TH3 Trần Tuấn Hùng x
1651061198 58TH3 Lê Thị Thu Huyền
22 1651060831 58TH3 Nguyễn Thành Lâm No Name Cuộc chiến bầu trời
1651060633 58TH3 Nguyễn Văn Lý x
1551061008 57TH4 Nguyễn Doãn Minh
1651061183 58TH3 Phạm Đình Minh
23 1651060884 58TH3 Vũ Hải Nam Bốn Beware of Virus
1651060755 58TH3 Trần Chí Nghĩa
1651060881 58TH3 Nguyễn Văn Nhật x
1651061103 58TH3 Nguyễn Thị Hồng Nhung
24 1651061081 58TH3 Bùi Thị Thu Phương Unity Tay Mơ Flappy Bird
1651060841 58TH3 Trần Đức Quảng
1651060893 58TH2 Khương Thị Quỳnh x
1651060673 58TH3 Trần Hồng Sang
25 1651061095 58TH3 Nguyễn Thái Sơn HAGENUK Trí tuệ siêu phàm
1651060773 58TH3 Nguyễn Thị Thảo
1651060950 58TH3 Nguyễn Văn Thắng
1651061080 58TH3 Ngô Ngọc Thiện x
26 1651060953 58TH3 Đặng Thị Thoa Zobi4T Plant vs Zombie
1651060663 58TH3 Đặng Văn Toản x
1651061024 58TH2 Hoàng Thị Trang
1651060956 58TH2 Nguyễn Thùy Trang
27 1651060814 58TH3 Trịnh Thị Trang x 4 Tigers Flappy birth
1651060861 58TH3 Đào Bá Trường
1651060968 58TH3 Lê Xuân Trường
1651061145 58TH3 Đào Anh Tú
28 1651060896 58TH3 Đỗ Xuân Tùng T&V Flappybird
1651061118 58TH3 Nguyễn Thanh Tùng x
1651060844 58TH3 Bùi Ngọc Văn
29 1651060737 58TH3 Nguyễn Công Văn x VY Xếp hình
1651061149 58TH3 Nguyễn Thị Bích Vân
1651060857 58TH3 Ninh Thị Hải Yến

Bình luận: