TDTT-K61: Điểm quá trình (lớp K61TH.NB)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K61TH.NB. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập tại phòng thực hành
  • Điểm bài tập về nhà

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐQT
1195106050461TH-NBBùi Nam Anh6
2195106071861TH-NBBùi Việt Hoàng8
3195106107761TH-NBĐặng Đức Trường8
4195106073361TH-NBĐặng Khắc Hùng8
5195106085761TH-NBĐặng Quang Minh7
6195106075161TH-NBĐào Đức Huy5
7195106058661TH-NBĐinh Văn Đảng7
8195106050661TH-NBĐỗ Đức Anh6
9195106093761TH-NBĐỗ Minh Quân7
10195106091261TH-NBĐỗ Văn Phong7
11195106091661TH-NBĐỗ Văn Phú8
12195106101161TH-NBĐỗ Văn Thắng7
13195106059161TH-NBĐới Xuân Đạt8
14195106093861TH-NBĐồng Phúc Quân8
15195106078361TH-NBDương Đình Khánh7
16195106113961TH-NBDương Hoàng Yến8
17195106087361TH-NBHoàng Hải Nam8
18195106103961TH-NBHoàng Thị Thỏa8
19195106104161TH-NBHoàng Văn Thức7
20195106086361TH-NBLê Nguyễn Nhật Minh8
21195106087461TH-NBLê Quang Nam8
22195106059261TH-NBLê Tiến Đạt7
23195106005661TH-NBNgô Minh Hiếu7
24195106110661TH-NBNgô Văn Tùng8
25195106094061TH-NBNguyễn Anh Quân8
26195106108661TH-NBNguyễn Anh Tú8
27195106113661TH-NBNguyễn Anh Xuân8
28195106096361TH-NBNguyễn Bảo Quốc8
29195106101561TH-NBNguyễn Công Thắng7
30195106054161TH-NBNguyễn Hữu Bách6
31195106056261TH-NBNguyễn Hữu Chính8
32195106108961TH-NBNguyễn Khả Tú9
33195106094361TH-NBNguyễn Lê Hải Quân8
34195106056361TH-NBNguyễn Lê Việt Chính7
35195106109861TH-NBNguyễn Minh Tuấn8
36195106112761TH-NBNguyễn Ngọc Vũ7
37195106110761TH-NBNguyễn Quán Tùng6
38195106103061TH-NBNguyễn Thị Phương Thảo8
39195106068861TH-NBNguyễn Thu Hằng8
40195106087961TH-NBNguyễn Tiến Nam8
41195106097261TH-NBNguyễn Trọng Quyết8
42195106052161TH-NBNguyễn Trọng Thoại Anh8
43195106063961TH-NBNguyễn Tuấn Dũng8
44195106060961TH-NBNguyễn Văn Đông7
45195106106161TH-NBNguyễn Văn Toàn7
46195106083161TH-NBNguyễn Vũ Hoàng Long6
47195106084961TH-NBNhâm Đức Mạnh8
48195106057761TH-NBPhạm Mạnh Cường6
49195106105561TH-NBPhạm Minh Tiến8
50195106095961TH-NBPhạm Phúc Quang7
51195106068361TH-NBPhạm Thanh Hải8
52195106060561TH-NBPhạm Thị Định8
53195106074761TH-NBPhạm Thị Lan Hương7
54195106054361TH-NBPhạm Trọng Bằng8
55195106052861TH-NBPhạm Tuyết Anh7
56195106077861TH-NBPhạm Văn Khải9
57195106097361TH-NBPhan Anh Quyết7
58195106065461TH-NBTrần Ngọc Dương8
59195106111661TH-NBTrần Thảo Vân8
60195106104661TH-NBTrần Thị Thúy8
61195106000561TH-NBTrần Thiện Minh Quang8
62195106094961TH-NBTrần Trung Quân8
63195106102661TH-NBTrần Trung Thành8
64195106105761TH-NBTrịnh Minh Tình8
65195106096461TH-NBTưởng Đăng Vương Quốc8
66195106063161TH-NBVũ Cao Minh Đức7
67195106071361TH-NBVũ Minh Hiếu7
68195106064761TH-NBVũ Năng Dũng8
69195106053761TH-NBVũ Ngọc Anh8
70195106060061TH-NBVũ Tiến Đạt8
71195106056461TH-NBVũ Văn Chức8
72195106100161TH-NBVương Bá Tân8
73195106054461TH-NBVương Đức Bảo8
74195106081461TH-NBVương Quang Linh8

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: