TDTT-K61: Điểm quá trình (6 lớp K61TH)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của 6 lớp K61TH: 61TH3.1, 61TH4.1, 61TH1.1, 61TH2.1, 61TH1.2, 61TH2.2.

Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập tại phòng thực hành
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm thi giữa kỳ

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐQT
1195106050161TH3Phạm Thành An3.9
2195106050261TH3Nguyễn Đình Ân4.5
3195106051161TH3Dương Tuấn Anh9.3
4195106051761TH3Nguyễn Quỳnh Anh4.1
5195106405561TH3Phan Xuân Bình7.6
6195106057861TH3Phạm Tiến Cường3.6
7195106058161TH3Vũ Mạnh Cường4.3
8195106059361TH3Mai Tiến Đạt5.3
9195106061261TH3Đào Anh Đứccấm thi
10195106065361TH3Nguyễn Thùy Dương4.3
11195106068561TH3Trình Đức Hải4
12195106069661TH3Kim Văn Hiệp5
13195106070161TH3Lê Quý Hiếucấm thi
14195106070861TH3Nguyễn Văn Hiếucấm thi
15195106072561TH3Trần Huy Hoàng5.2
16195106074561TH3Bùi Thu Hương4.1
17195106077061TH3Ngô Thanh Huyền5.3
18195106080861TH3Đặng Văn Linhcấm thi
19195106408761TH3Trần Thị Phương Loan6.5
20195106082461TH3Dương Nguyễn Ngọc Long6.9
21195106082561TH3Hoàng Đình Long5.7
22195106084161TH3Phạm Vân Ly4.8
23195106084861TH3Nguyễn Văn Mạnh7.6
24195106086261TH3Lê Công Minh6.7
25195106409261TH3Lê Đình Minh4.9
26195106088061TH3Phạm Nguyễn Hải Nam2.3
27195106088561TH3Lê Thị Hồng Ngần5
28195106089661TH3Trần Duy Ngọc4
29195106089961TH3Phạm Khôi Nguyên4.4
30195106090661TH3Nguyễn Thùy Ninh7.1
31195106090961TH3Vũ Thị Nụ5.6
32195106091461TH3Nguyễn Hồng Phong5.7
33195106094261TH3Nguyễn Hải Quân4.8
34195106096661TH3Vương Thị Quyên4.9
35195106098761TH3Trương Văn Sơn5.2
36195106099261TH3Bùi Thanh Tâm6.7
37195106050061TH4Lê Thành Ancấm thi
38195106050561TH4Đinh Ngọc Anhcấm thi
391851061695HL-THTrần Công Định7.1
40195106063061TH4Trần Anh Đức6.7
41195106063561TH4Lê Huy Dũng6.2
42195106064361TH4Phạm Lê Dũng6.8
43195106064461TH4Phạm Phú Dũngcấm thi
441851061789HL-THTrịnh Minh Dũng5.1
45195106067561TH4Kiều Văn Hải5.5
46195106069761TH4Tạ Quang Hiệp4
471851061601HL-THCao Minh Hiếu4.9
48195106072761TH4Trương Đình Hội5.5
49195106073861TH4Phạm Tuấn Hùng6.2
50195106074061TH4Cấn Đình Hưng3.2
51195106074161TH4Đặng Ngọc Hưng5.4
52195106408461TH4Nguyễn Bá Khương5.4
53195106079261TH4Nguyễn Duy Kiên4.4
54195106080561TH4Bùi Nhật Linh6.4
551851061431HL-THPhạm Thị Thùy Linh5.1
56195106082061TH4Đặng Hoàng Long6.5
57195106085161TH4Phan Quang Mạnh2.9
58195106085561TH4Triệu Tiến Mạnhcấm thi
59195106086561TH4Ngô Hoàng Minhcấm thi
60195106086661TH4Nguyễn Tiến Minh4.4
61195106089761TH4Đậu Đình Nguyên6.6
62195106093161TH4Trần Anh Phương5.1
63195106093561TH4Bùi Trung Quân6.6
64195106096561TH4Lê Viết Quý5.2
65195106097061TH4Vũ Trung Quyền5
66195106097461TH4Đinh Thị Quỳnh8.4
67195106098961TH4Vũ Thế Song6.4
681851061407HL-THLâm Văn Thái8.7
69195106100561TH4Vũ Quang Tháicấm thi
701851060069HL-THVũ Minh Thăng8.3
71195106051561TH1Nguyễn Nhật Anh6.1
72195106053261TH1Tạ Đức Anhcấm thi
73195106058361TH1Bùi Nguyên Đán9.4
74195106058761TH1Nguyễn Thanh Đào9.8
75195106059761TH1Phạm Thành Đạt7.7
76195106062261TH1Nguyễn Trung Đức4.1
77195106062761TH1Phạm Tuấn Đức5.1
78195106063261TH1Bùi Thế Dũng8
79195106406961TH1Phạm Quang Dương8.4
80195106066561TH1Trần Đức Duy8.7
81195106066761TH1Nguyễn Đức Giang6.9
82195106067961TH1Nguyễn Duy Hải6.5
83195106069461TH1Đặng Đức Hiệp6.7
84195106072461TH1Trần Công Hoàng4.9
85195106073761TH1Nguyễn Việt Hùng5.1
86195106074861TH1Đỗ Thị Hường7.7
87195106076061TH1Phạm Thế Huy6.6
88195106079161TH1Lương Chí Kiên5.7
89195121195661TH1Nguyễn Đức Kiên10
90195106079461TH1Nguyễn Trung Kiên5.2
91195106080661TH1Bùi Thị Khánh Linh5.4
92195106081961TH1Nguyễn Đức Lợi6.9
93195106084661TH1Nguyễn Văn Mạnh8.6
94195106086761TH1Nguyễn Tuấn Minh6.8
95195106002761TH1Thái Trà My9.1
96195106088861TH1Lê Minh Nghĩa5.6
97195106091561TH1Phạm Thế Phong5.9
98195106092661TH1Nguyễn Hoài Phương9.8
99195106092861TH1Nguyễn Trần Phươngcấm thi
100195106093061TH1Phạm Quang Phương5.2
101195106094861TH1Phạm Minh Quân6.1
102195106098561TH1Trần Hồng Sơn6.7
103195106099361TH1Ngô Đức Tâm9.9
104195106099561TH1Cao Văn Tân8.9
105195106101761TH1Phạm Thị Hồng Thắng5.7
106195106104461TH1Hoàng Thị Thúy6.7
107195106105261TH1Hoàng Tân Tiến6.7
108195106410861TH1Hà Đức Trung6.7
109195106109661TH1Khúc Anh Tuấn6.8
110195106110561TH1Lê Khánh Tùng6.6
111195106050861TH2Đỗ Việt Anh5.7
112195106051461TH2Nguyễn Ngọc Anh7.1
113195106051961TH2Nguyễn Thị Kim Anh8.6
114195106052061TH2Nguyễn Thị Minh Anh6.4
115195106052961TH2Phạm Việt Anh6.7
116195106053961TH2Lê Thị Ngọc Ánh7.7
117195106054961TH2Nguyễn Viết Bút8.7
118195106055761TH2Nguyễn Duyên Chiến3.4
119195106055861TH2Nguyễn Minh Chiến6.7
120195106057461TH2Đỗ Quý Cường5.4
121195106058861TH2Đào Thành Đạt7
122195106060461TH2Ngô Văn Định6.9
123195106060661TH2Đỗ Thị Hải Đoan9.4
124195106060761TH2Ngô Văn Doanh5.9
125195106061661TH2Hoàng Trung Đức9.6
126195106061961TH2Ngô Minh Đức7.5
127195106062161TH2Nguyễn Ngọc Đức6.7
128195106062361TH2Nguyễn Văn Đức9.4
129195106062561TH2Nguyễn Xuân Đức7.6
130195106065761TH2Hoàng Thái Duy6.9
131195106067161TH2Nguyễn Ngọc Hà8.5
132195106067861TH2Nguyễn Đức Hải7.6
133195106070261TH2Ngô Văn Hiếu7.8
134195106073461TH2Mai Huy Hùng8.3
135195106075761TH2Nguyễn Quang Huy8.1
136195106075961TH2Nguyễn Văn Huy7.1
137195106076261TH2Trần Quang Huy8.4
138195106076761TH2An Thị Thúy Huyền4.6
139195106078161TH2Đỗ Gia Khánh7.6
140195106079861TH2Trần Xuân Lâmcấm thi
141195106080261TH2Nguyễn Thị Thúy Lan9.5
142195106084461TH2Khổng Thị Ngọc Mai6.1
143195106084561TH2Nguyễn Đức Mạnh8.7
144195106096161TH2Trần Thanh Quang6.6
145195106096961TH2Nguyễn Như Quyền6.8
146195106100661TH2Đinh Thị Hồng Thắm7.4
147195106108261TH2Đặng Minh Tú6
148195106113261TH2Lý Thường Vụcấm thi
149195106052361TH1Nguyễn Tuấn Anh9.3
150175A071137HL-THLê Hữu Độ2.9
151195106061161TH1Chu Tiến Đứccấm thi
152195105033061TH1Chương Minh Đức6.3
153195106061461TH1Dương Giáp Đức6.6
154195106066161TH1Nguyễn Khương Duy9.9
155195106067461TH1Nguyễn Thị Thu Hà6.6
156195106084361TH1Hoàng Huệ Mai4.2
157195106084761TH1Nguyễn Văn Mạnh6
158195106085061TH1Phạm Đức Mạnh7.4
159195106085861TH1Đinh Văn Minh6
160195106085961TH1Hà Nhật Minh6.4
161195106087261TH1Giang Vân Nam7.6
162195106087761TH1Nguyễn Gia Nam9.3
163195106088761TH1Đặng Hữu Nghĩa5.9
164195106088961TH1Lê Trọng Nghĩa7.3
165195106091761TH1Nguyễn Văn Phú7.3
166195106092161TH1Nguyễn Quang Phúccấm thi
167195106093261TH1Trần Thị Bích Phương5.1
168195106098461TH1Nguyễn Văn Sơn5.8
169195106101861TH1Phùng Quang Thắng5.1
170195106105361TH1Lê Trung Tiếncấm thi
171195106107161TH1Nguyễn Văn Trọng4.5
172195106107261TH1Lê Đức Trungcấm thi
173195106107461TH1Nguyễn Thành Trung3.4
174195106050361TH2Bùi Đức Anh5.9
175195106059961TH2Thái Cao Thiên Đạt6.6
176195106004361TH2Hoàng Việt Đức4.6
177195106061861TH2Ngần Minh Đức5.9
178195106062861TH2Phan Anh Đức7.3
179195106063761TH2Nguyễn Quang Dũng5.5
180195106064961TH2Vương Tiến Dũng6.8
181195106066261TH2Nguyễn Phương Duy6.3
182195106069161TH2Lê Gia Hào4.9
183195106069261TH2Đặng Minh Hiển4.9
184195106071061TH2Phạm Đức Hiếu6
185195106073961TH2Trịnh Khắc Hùng8.2
186195106076361TH2Trần Trường Huy7.5
187195106077961TH2Đỗ Bá Khang6.1
188195106078261TH2Đoàn Văn Khánh7.8
189195106079761TH2Nguyễn Hoàng Lâm6.4
1901851061375HL-THPhùng Văn Lập8.2
191175A071329HL-THNguyễn Văn Thành Long6.4
192195106107861TH2Hoàng Tiến Trường7.3
193195106108561TH2Ngô Minh Túcấm thi
194195106109061TH2Nguyễn Ngọc Tú6.2
195195106109761TH2Lường Quốc Tuấn4.9
196195106110361TH2Đặng Thanh Tùng6.6
197195106110461TH2Hoàng Lê Tùng5.8
198195106112461TH2Lê Long Vũ5.2
199195106113761TH2Nguyễn Thị Như Ý5.3

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: