TDTT-CSE103-001: Điểm quá trình (lớp học kỳ song song)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp học kỳ song song 2021-2022. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập
  • Điểm bài tập về nhà

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐQT
1195106050161TH3Phạm Thành An9
2195106050261TH3Nguyễn Đình Ân7
3195106055761TH2Nguyễn Duyên Chiến8
4175A071128HL-THLê Quốc Đạt9.5
5195106063761TH2Nguyễn Quang Dũng8
6195106070161TH3Lê Quý Hiếu6.5
7175A071478HL-THTrần Xuân Hinh6.5
8195106074561TH3Bùi Thu Hương7
9195106076761TH2An Thị Thúy Huyền5
10195106080861TH3Đặng Văn Linh8
111851061383HL-THTrần Huy Long8
12195106088561TH3Lê Thị Hồng Ngần8.5
131851061451HL-THNguyễn Hoàng Sơn0
14195106106161TH-NBNguyễn Văn Toàn0
15175A070278HL-THLê Đức Trung5
16195106108561TH2Ngô Minh Tú7
171851061716HL-THNguyễn Văn Tuấn9.5

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: