TDTT-2-20-5: Điểm quá trình (lớp học kỳ hè)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp học kỳ hè 2020-2021. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập
  • Điểm bài tập về nhà

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1185106146860TH1Nguyễn Tiến Anh5.5
2185106140160TH2Phạm Thị Diệp8.8
3185106159160TH1Nguyễn Tiến Dũng6.5
4185106193560TH3Đào Minh Dương7.5
5185106203960TH3Lê Văn Độ8.3
6175A07127259TH3Trịnh Khắc Hảo8.2
7185106195560TH3Trần Xuân Hiệp8.3
8175A07147859TH2Trần Xuân Hinh6.1
9185106137260TH4Đỗ Huy Hoàng9.6
10185106122760TH5Nguyễn Nhật Huy5.8
11185106008260TH2Tạ Hữu Hưng6.3
12185106162060TH5Nguyễn Văn Khá9.3
13175A07120059TH2Ngô Đức Khang8
14175A07156359TH1Dương Thanh Khiên8.6
15175A07145659TH2Nguyễn Văn Linh7.6
16185106151360TH2Trịnh Vinh Long5
17185106051860TH2Nguyễn Thành Lợi6.6
18185106005060TH4Phạm Tuấn Minh8.3
19175A07112059TH1Chu Đình Thái6.5
20185106161560TH3Trần Việt Thắng5.5
21185106137660TH5Trần Văn Trung9.3
22175A07151459TH2Thân Văn Trường8
23185106165960TH5Nguyễn Anh Tú8.6
24175A07122659TH2Tào Anh Tú6.3
25185106168760TH3Đặng Tiến Tuấn7.7
26185106005460TH5Vương Anh Tuấn10
27185106149960TH3Nguyễn Danh Tùng8.3
28185106173560TH5Nguyễn Cẩm Vy9

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: