TDC-K60-N12, bài 8: Bài Tập

Chưa có bình luận

Công việc của buổi này là ôn tập phần kiến thức trước và nghe thầy giáo chữa các bài cũ.

Bài tập của buổi hôm nay: Tải về phần mềm chấm tự đông buổi hôm nay FineTest buổi 4

Các bước thực hiện:

  1. Tải file FineTest4.zip từ liên kết nêu trên
  2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineTest4
  3. Vào thư mục FineTest4 và chạy file FineTest.exe
  4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
  5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

  • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
  • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
  • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: