TDC K55-N14: các học liệu cần thiết cho môn học

Chưa có bình luận

Để giảng dạy môn này, tôi sử dụng lại một số tài liệu của các khóa trước. Các bạn có thể xem danh sách đính kèm ở phía dưới và tải về nếu cần (hoặc xem trực tuyến vì hầu hết là file .pdf).

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: