LTNC-K62: Điểm quá trình (lớp K62CNTT.VA)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp K62-CNTT.VA.

Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm thưởng
  • Điểm bài giữa kỳ

Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

STTMã sinh viênTên sinh viênLớpĐiểm
12051063573Bùi Quang Trọng62TH-VA5
2Bùi Quốc Trưởng59TH33
32051063907Đặng Văn Thăng62TH-VA2
42051060780Doãn Huy Việt62TH-VA7.5
52051063593Dương Thị Thảo62TH-VA8.8
62051063657Hồ Minh Quang62TH-VA1
72051063738Hoàng Quốc Thịnh62TH-VA4
82051060515Hoàng Yến Hoa62TH-VA5.1
92051063660Lê Đạt Anh62TH-VA6.2
102051063960Lê Đình Điểu62TH-VA1
112051063656Lương Nguyễn Minh Ngọc62TH-VA7
122051063432Lương Quang Trường62TH-VA8.5
132051063864Lưu Ánh Dương62TH-VA3
142051063711Ngô Anh Tú62TH-VA1
152051063764Nguyễn Đức Anh62TH-VA7.8
162051063446Nguyễn Đức Chiến62TH-VA7.6
172051063518Nguyễn Gia Bảo62TH-VA6
182051063517Nguyễn Hải Nam62TH-VA3
19Nguyễn Khắc Hải59TH33
202051063477Nguyễn Khắc Thắng62TH-VA6
212051063952Nguyễn Mạnh Tuấn62TH-VA6.4
222051063662Nguyễn Minh Đức62TH-VA3
232051063456Nguyễn Minh Hiếu62TH-VA4
242051063528Nguyễn Minh Hiếu62TH-VA6
252051060602Nguyễn Ngọc Lưu Ly62TH-VA4.5
262051063716Nguyễn Phương Anh62TH-VA8.5
272051063686Nguyễn Quang Trung62TH-VA8.5
282051063805Nguyễn Quốc Anh62TH35
292051060572Nguyễn Thanh Lâm62TH-VA9
302051060742Nguyễn Thư Trang62TH-VA6.2
312051060456Nguyễn Văn Đức62PM28.7
322051063762Nguyễn Văn Hoài An62TH-VA7.4
33Nguyễn Vương Kiều Vi60HT4
342051063920Phạm Gia Hưng62TH-VA6
352051063698Phạm Khắc Quang Thịnh62TH-VA3
362051063925Phạm Trọng Nghĩa62TH-VA7
372051063964Phạm Việt Hùng62TH-VA7
382051063650Phan Thái Dương62TH-VA7
392051063797Trần Công Minh62TH-VA8
402051063906Trần Hán Quân62TH-VA8.2
412051063692Trần Quý Đạt62TH-VA4.1
422051063537Trần Thị Hương Chà62TH-VA4
432051063721Trần Trung Lâm62TH-VA8
442051063893Trần Văn Thắng62TH-VA10
452051063566Võ Hoàng Quang Nhân62TH-VA5.5
462051063678Vũ Ngọc Khoa62TH-VA10
472051063512Vũ Trọng Bằng62TH-VA4
482051063975Vũ Trọng Đạt62TH-VA6.5

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: