AI-K58, thực hành 3: Logic và suy luận

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi thực hành này:

  • Tìm dạng chuẩn tắc tuyển và chuẩn tắc hội của những công thức logic
  • Áp dụng logic mệnh đề cho bài toán chuẩn đoán máy tính
  • Áp dụng logic mệnh đề cho bài toán hình học
  • Áp dụng logic vị từ cho bài toán suy đoán quan hệ xã hội
  • Áp dụng logic vị từ cho bài toán suy đoán mối quan hệ gia đình

Yêu cầu: giải ít nhất 3/6 bài tập và gửi cho thầy giáo qua email: namtx@wru.vn

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: