Tin đại cương: điểm quá trình

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Tin Đại Cương (C++, lớp N13-K57, học kỳ 1 năm học 2015-2016).

Kết quả này dựa trên tổng hợp của:

  • Làm bài kiểm tra trên lớp
  • Chữa bài tập trên lớp
  • Nộp bài tập thực hành (qua email hoặc qua bài làm trên giấy)
  • Điểm danh

Hệ số điểm quá trình: 40% tổng số điểm (lớp thi cuối kỳ ngày 27 tháng 11 năm 2015).

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1135103003055V1Bùi Thị Mai Anh7.5
2155109262457MT1Nguyễn Hồng Anh9
3155109232257MT2Phạm Duy Anh7.5
4155109231457MT2Lê Thị Ánh8.5
5155110050757HTạ Tuấn Bừng7.5
6155109255357MT1Nguyễn Yến Chi9
7155101064857C1Vũ Thị Huệ Chi9.5
8155114175157QLXD1Đỗ Thành Chung8
9155110131557HNguyễn Đức Cường8
10155108152957BTrần Lê Mạnh Cường5
11155109258757MT1Đoàn Văn Doanh7.5
12155102152557N3Kim Thị Dung7.5
13155102147857N3Trần Thị Dung6.5
14155107135357CTN2Vũ Thùy Dung7
15155101094257C4Nguyễn Đăng Dũng7
16155101113657C5Vũ Tiến Dũng9
17155110162957HĐỗ Văn Đại6.5
18155111017257CT1Vũ Văn Đại7.5
19155104008257CX1Trần Xuân Đan7.5
20155104043457CX4Nguyễn Quốc Đạt5
21155101104757C1Nguyễn Thành Đoàn7.5
22155101055457C3Nguyễn Hải Đường8.5
23155106105957TH3Nguyễn Trường Giang9
24155109258057MT2Lê Thu Hà7.5
25155109258557MT1Phan Thị Việt Hà8
26155101080957C3Ngô Huy Vân Hải7.5
27155104033957CX4Nguyễn Ngọc Hải7
28155101057557C5Hoàng Văn Hanh7.5
29155113012857GT2Nguyễn Hồng Hạnh8
30155107129057CTN2Trần Huy Hạnh8
31155107135657CTN2Trần Văn Hào6.5
32155114218757QLXD2Lê Trung Hiếu7.5
33155104011457CX2Nguyễn Đăng Hiếu9.5
34155106083557TH3Trần Ngọc Hiếu9
35155105271957M2Trương Bá Hiếu9
36155110148857HĐỗ Nguyễn Tuyên Hoàng7
37155107131957CTN2Hoàng Thế Hội6.5
38155106110357TH3Nguyễn Bá Huấn8
39155110124757HTrần Văn Hùng6.5
40155107125557CTN2Vũ Mạnh Hùng7.5
41155105276157M1Hoàng Quang Huy7
42155102136157N2Nguyễn Quang Huy8
43155106075457TH4Phạm Quang Huy8
44155110152057HTrần Quang Huy6.5
45155101097857C5Phạm Ngọc Huyền8
46155115143257TD-BDLê Trần Quang Hưng0
47155102119457N3Phùng Thị Thu Hương8
48155109278557MT2Ngô Minh Khánh8
49155106105157TH4Vũ Đình Khánh8.5
50155103275257VPhùng Hải Khoa8
51155105239157M1Hà Mạnh Kiên8
52155102143657N2Phan Huy Kiên6.5
53155107115557CTN1Trịnh Văn Kiên8
54155114174957QLXD1Đào Thị Hương Lan8
55155115159657TD-BDĐặng Văn Lịch8
56155113034157GT2Trần Xuân Liêm7
57155110118057HĐỗ Khánh Linh8
58155102141957N3Hoàng Duy Linh8
59155114194557QLXD1Phạm Duy Linh6.5
60155107128157CTN1Phạm Thị Linh6.5
61155101093557C1Bùi Thanh Long8
62155106096557TH2Nguyễn Thành Lộc6.5
63155111013157CT1Nguyễn Hữu Luân8
64155102133057N3Trần Đức Lương9
65155110132957HCao Văn Mạnh8
66155109236657MT2Quách Công Mạnh6.5
67155113036757GT2Triệu Đức Mạnh7
68155110125857HBùi Đình Minh7
69155113049157GT2Đỗ Văn Minh8
70155114224857QLXD2Hoàng Nhật Minh6.5
71155111039957CT1Nguyễn Tấn Minh8
72155110166357HTrần Anh Minh8.5
73155111046457CT1Trần Công Minh8.5
74155101064557C5Vũ Văn Minh8
75155106112357TH2Phan Nam7.5
76155102144157N3Nguyễn Thị Ngân7.5
77155105234157M3Đào Anh Nghĩa8
78155107115157CTN1Thái Thị Diệu Ngọc8
79155106104257TH2Hà Văn Nguyên9.5
80155109245357MT2Vũ Thảo Nguyên9.5
81145101218456C2Đỗ Đức Nhật8
82155107117257CTN2Phạm Thị Nhinh8.5
83155107145657CTN1Lê Thị Oanh7.5
84155102163057N1Trần Minh Phú7
85155101058057C3Nguyễn Thị Phương8.5
86155114205357QLXD2Trần Thị Bích Phương8
87155107139857CTN1Nguyễn Đức Quân8
88155103234357VPhùng Quang Quí8
89145NH355857HLò Văn Quý(nh)8
90155107167457CTN2Trần Thị Sinh7
91155104006357CX1Nguyễn Anh Tài6.5
92155104019957CX4Nguyễn Văn Tâm8
93155106073357TH3Nguyễn Minh Tân9
94155111047657CT2Nguyễn Thanh Tân8
95155111018757CT2Nguyễn Văn Thành7
96155106112757TH2Nguyễn Văn Thao9.5
97155106084657TH2Đặng Thu Thảo9.5
98155107164157CTN2Đinh Thị Phương Thảo5.5
99155104033357CX1Mai Phương Thảo8
100155103258157VPhạm Thanh Thảo8
101155111049357CT2Đỗ Anh Thắng7.5
102155106100257TH2Nguyễn Quyết Thắng2
103155106065557TH4Phạm Ngọc Thi5
104155102123557N3Nguyễn Đức Minh Thiên7.5
105155112255957KTD2Nguyễn Quang Thiều8
106155112240857KTD2Nguyễn Đức Thịnh8
107155106108957TH4Phạm Ngọc Thịnh7.5
108155102159357N2Hàn Thị Thu Thuỷ8
109155105229157M3Phạm Văn Toản8
110155105266357M3Vũ Đình Tòng8
111155109261857MT2Hoàng Thị Trang7.5
112155108120957BNguyễn Thu Trang8
113155110126357HPhạm Huyền Trang8
114155101069957C5Phạm Thị Trang7
115155104005357CX1Đỗ Quốc Trình8
116155104047057CX4Phan Quang Trung8
117155101070857C3Lê Văn Tú8
118155106106057TH4Nguyễn Đức Tú8
119155103233157VNguyễn Hữu Tuân8.5
120155102162857N3Bùi Mạnh Tuấn7
121155106099157TH3Ngô Bá Tuấn7.5
122155110134757HNguyễn Trọng Tuấn6.5
123155104012657CX2Trần Duy Tùng6.5
124125114038654QLXD1Trần Văn Vạn8
125135NH329757HA Vả(nh)7

Giảng viên, Trương Xuân Nam

Bình luận: