TDTT-K59: Điểm Quá Trình Môn Học

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập tại phòng thực hành
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm thưởng do giải bài trên lớp

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QTGhi chú
1175A07159759TH1Nguyễn Xuân An6.4
2175A07116659TH1Trần Thị An7.6
3175A07108459TH1Vương Đình An7.6
4175A07124959TH1Nguyễn Tuấn Anh0cấm thi
5175A07114359TH1Phan Quỳnh Anh7.6
6175A07153059TH1Phí Vũ Hà Anh7.6
7175A07120359TH1Nguyễn Minh Chiều6.4
8175A07114159TH1Vũ Quốc Chình5.2
9175A07066659TH1Nguyễn Quốc Cường7.6
10175A07121359TH1Vũ Mạnh Dũng7.6
11175A07112859TH1Lê Quốc Đạt6.4
12175A07122159TH1Vũ Đức Đạt4.2
13175A07113759TH1Lê Hữu Độ5.6
14175A07148659TH1Bùi Trung Đức6.2
15175A07139859TH1Bùi Văn Đức8.4
16175A07137959TH1Đinh Việt Đức7.6
17175A07138459TH1Đồng Mạnh Đức5.4
18175A07106359TH1Lê Minh Đức0cấm thi
19175A07141259TH1Lê Văn Đức7.6
20175A07117159TH1Trần Sách Đức6.4
21175A07122259TH1Ngô Văn Hải6.4
22175A07150559TH2Vũ Ngọc Hải0cấm thi
23175A07140659TH1Nguyễn Quang Hào2.2
24175A07142959TH1Ngô Kim Hảo6.4
25175A07140759TH1Hoàng Thị Hằng7.6
26175A07157559TH1Phạm Thị Hiên6.2
27175A07068159TH1Đỗ Minh Hiếu7.6
28175A07118959TH1Đỗ Minh Hiếu5.4
29175A07137559TH1Hoàng Minh Hiếu0cấm thi
30175A07135059TH1Hồ Xuân Hiếu6.6
31175A07120459TH1Bùi Thị Hoa7.6
32175A07115059TH1Lê Thị Hoa7.6
33175A07142559TH1Chu Việt Hoàng7.6
34175A07113159TH1Vũ Huy Hoàng7.6
35175A07136359TH1Đồng Mạnh Hùng5.6
36175A07115659TH1Nguyễn Thái Hùng7.6
37175A07117059TH1Phạm Huy Hùng10
38175A07135159TH1Lê Quang Huy6.6
39175A07153659TH1Phạm Đức Huy7.6
40175A07116059TH1Trần Quang Huy7.6
41175A07134459TH1Nguyễn Việt Hưng7.6
42175A07116259TH1Khổng Thị Hường7.6
43175A07126159TH1Lê Thị Diệu Hường7.6
44175A07116759TH1Nguyễn Văn Hữu7.4
45175A07135359TH1Bùi Ngọc Khánh6.6
46175A07156359TH1Dương Thanh Khiên5.2
47175A07119559TH2Bùi Văn Lam4.4
48175A07027559TH1Nguyễn Quý Tùng Lâm8.4
49175A07134659TH1Đỗ Thùy Linh7.6
50175A07113659TH1Nguyễn Tuấn Linh5.4
51175A07117559TH1Đặng Mạnh Luân8.4
52175A07112359TH1Trần Xuân Lực6.4
53175A07134559TH1Nguyễn Thị Thu Lý7.6
54175A07115959TH1Nguyễn Đăng Miên6.6
55175A07115459TH1Nguyễn Vương Minh6.6
56175A07083659TH1Đỗ Thành Nam7.6
57175A07112759TH1Đỗ Long Nhật4.2
58175A07116559TH1Đào Nguyễn Minh Quang6.6
59175A07026959TH1Đỗ Ngọc Quang5.6
60175A07113859TH1Lê Minh Quang6.6
61175A07111859TH1Lê Hồng Quân5.6
62175A07113559TH1Phạm Đình Quân2.2
63175A07114959TH1Dương Minh Sơn9.2
64175A07112059TH1Chu Đình Thái4.4
65185101252660TH1Nguyễn Cảnh Thành8.4
66175A07115359TH1Dương Tiến Thắng8.4
67175A01051459TH1Nguyễn Hữu Thắng7.4
68175A07055559TH1Nguyễn Ngọc Thiên7.6
69175A07096059TH1Nguyễn Hữu Thu6.6
70175A07032659TH1Đặng Thị Trang7.6
71175A07027859TH1Lê Đức Trung0cấm thi
72175A07115259TH1Nguyễn Hoàng Trung6.6
73175A07129259TH2Bùi Minh Anh8.4
74175A07152459TH2Hoàng Thế Anh5.6
75175A07156859TH2Trịnh Tuấn Anh6.6
76175A07232859TH2Nguyễn Thái Bảo8.4
77175A07149259TH2Lê Văn Bắc5.6
78175A07149559TH2Đặng Xuân Chiến5.4
79175A07147259TH2Nguyễn Khắc Diêm6.4
80175A07149059TH2Đỗ Cảnh Dương5.4
81175A07150259TH2Nguyễn Văn Dương6.6
82175A07145059TH2Phạm Bá Điệp5.4
83175A07147159TH2Chu Tuấn Hiệp6.6
84175A07152159TH2Nguyễn Minh Hiếu6.6
85175A07147859TH2Trần Xuân Hinh4.2
86175A07146859TH2Nguyễn Văn Hùng8.4
87175A07152359TH2Vũ Hữu Huynh7.6
88175A07120059TH2Ngô Đức Khang6.6
89175A07149359TH2Cao Đình Kiên6.6
90175A07145459TH2Trần Viết Kỷ7.6
91175A07148859TH2Trần Văn Lịch7.6
92175A07142459TH2Nguyễn Quang Linh5.4
93175A07145659TH2Nguyễn Văn Linh0cấm thi
94175A07121459TH2Phạm Quang Linh7.6
95175A07138559TH2Lê Thăng Long6.6
96175A07122859TH2Nguyễn Thị Minh Lý7.6
97175A07147559TH2Lê Tuấn Mạnh7.6
98175A07118159TH2Đào Quang Minh7.6
99175A07151559TH2Đỗ Ngọc Minh7.6
100175A07117259TH2Dương Đức Nam7.6
101175A07144959TH2Dương Tiến Nam8.4
102175A07117459TH2Hoàng Giang Nam7.6
103175A07148359TH2Nguyễn Văn Nam6.6
104175A07154559TH2Vũ Hưng Nam5.6
105175A07149459TH2Nguyễn Xuân Nghĩa4.4
106175A07134959TH2Hồ Nam Phong7.6
107175A07135659TH2Lê Hồng Phúc6.6
108175A07149859TH2Bùi Minh Quang10
109175A07153459TH2Nguyễn Minh Quang0cấm thi
110175A07145859TH2Nguyễn Ngọc Quang7.6
111175A07156959TH2Trương Vương Quát7.6
112175A07136759TH2Nghiêm Minh Quý7.6
113175A07149159TH2Phạm Quang Quý6.6
114175A07150059TH2Phạm Minh Sáng8.4
115175A07120959TH2Phạm Thế Sơn7.6
116175A07154759TH2Lê Minh Thành7.6
117175A07157459TH2Nguyễn Đức Thành5.4
118175A07150959TH2Vũ Tiến Thành5.6
119175A07137759TH2Nguyễn Đình Thắng7.6
120175A07117959TH2Lê Bá Minh Thuận7.6
121175A07152059TH2Trần Văn Thuật6.4
122175A07150359TH2Đặng Thị Thương7.2
123175A07148759TH2Phạm Minh Tiến9.2
124175A07146259TH2Nguyễn Đức Toàn7.6
125175A07145559TH2Nguyễn Văn Tôn6.6
126175A07119359TH2Bùi Ngọc Trung7.6
127175A07126059TH2Nguyễn Thành Trung8.4
128175A07151459TH2Thân Văn Trường0cấm thi
129175A07136659TH2Dương Đình Tú6.4
130175A07120159TH2Đỗ Quang Tú7.6
131175A07118759TH2Nguyễn Duy Tú6.6
132175A07122659TH2Tào Anh Tú5.6
133175A07148959TH2Trần Hữu Tú8
134175A07120859TH2Trịnh Văn Tú10
135175A07147059TH2Đỗ Mạnh Tuấn7.6
136175A07146559TH2Vũ Anh Tuấn6.6
137175A07137159TH2Bùi Nhật Tùng7.6
138175A07135859TH2Nguyễn Thị Ánh Tuyết7.6
139175A07120759TH2Phạm Trọng Vinh6.6
140175A07153359TH2Trần Thị Vui7.6
141175A07129459TH3Hoàng Việt An7.6
142175A07128459TH3Nguyễn Kỳ Anh6.4
143175A07127759TH3Vũ Thị Ngọc Anh9
144175A07127459TH3Đặng Đức Chinh5.4
145175A07129059TH3Hoàng Đức Diễm6.4
146175A07133459TH3Nguyễn Đức Dũng6.6
147175A07131659TH3Nguyễn Trung Dũng5.2
148175A07130359TH3Nguyễn Khắc Hải6.6
149175A07127259TH3Trịnh Khắc Hảo4.4
150175A07120659TH3Nguyễn Đoàn Xuân Hiếu6.4
151175A07129559TH3Ngô Việt Hoàng7.6
152175A07129359TH3Nguyễn Việt Hoàng7.4
153175A07141959TH3Nguyễn Tiến Huy7.6
154175A07130559TH3Nguyễn Minh Hưng7.6
155175A07131959TH3Nguyễn Quốc Hưng7.6
156175A07130859TH3Đinh Quang Khải7.6
157175A07133959TH3Lê Trung Kiên6.6
158175A07142659TH3Lưu Công Kiên6.6
159175A07131259TH3Nguyễn Khắc Kỷ7.6
160175A07162159TH3Nguyễn Thùy Linh7.6
161175A07132959TH3Nguyễn Văn Thành Long5.4
162175A07133059TH3Trương Giang Long4.2
163175A07127559TH3Nguyễn Duyên Mạnh8.4
164175A07158259TH3Đào Tuấn Minh7.6
165175A07138659TH3Nguyễn Văn Minh4.4
166175A07131859TH3Vũ Đức Minh6.4
167175A07132359TH3Đỗ Thế Nam6.4
168175A07155759TH3Nguyễn Thành Nam8.4
169175A07133859TH3Phạm Đăng Nam7.6
170175A07125959TH3Hoàng Bình Nguyên7.6
171175A07126959TH3Hồ Văn Phát7.4
172175A07144159TH3Nguyễn Đức Phúc6.2
173175A07133759TH3Nguyễn Thùy Phương7.6
174175A07143959TH3Hoàng Anh Quân2.2
175175A07128659TH3Nguyễn Hồng Sơn6
176175A07141659TH3Nguyễn Văn Sơn8.2
177175A07143359TH3Nguyễn Thị Tâm7.6
178175A07144259TH3Phạm Thị Thanh Tâm7.6
179175A07142759TH3Đào Ninh Thái5.4
180175A07131359TH3Đỗ Hữu Thanh6.6
181175A07131559TH3Nguyễn Văn Thành5.4
182175A07130659TH3Trịnh Ngọc Thắng5.2
183175A07138159TH3Nguyễn Xuân Thiều5.4
184175A07132759TH3Nguyễn Đức Trung8.4
185175A07133259TH3Bùi Quốc Trưởng6.4
186175A07157859TH3Hoàng Anh Tú9
187175A07144359TH3Trần Anh Tú10
188175A07139159TH3Nguyễn Văn Tuấn8.4
189175A07138359TH3Dương Quốc Tùng6.6
190175A07142359TH3Nguyễn Thanh Tùng6.6
191175A07130159TH3Vũ Xuân Tùng7.6
192175A07141859TH3Nguyễn Thế Tuyển9.2
193175A07156259TH3Nguyễn Thế Vinh8.4

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: