TDTT-K59, bài thực hành 1: Làm Quen Với Python

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Thực hành theo các ví dụ đã được thầy giáo trình bày trên lớp nhằm làm quen với python
  2. Giải một số bài tập chọn lọc của buổi lý thuyết 2 và lý thuyết 3

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: