TDC-K60-N12: Điểm Quá Trình

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập tại phòng thực hành
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm thưởng do giải bài trên lớp

Chú ý: điểm này chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QTGhi chú
1185121201560TĐH1Chu Đức An8.1
2185121191960TĐH1Nguyễn Trung Anh6.5
3185121193660TĐH1Dương Xuân Dũng7.5
4185112194160KTĐ2Nguyễn Hà Dương8
5185121214160TĐH2Đặng Văn Đức6
6185121218860TĐH2Bùi Hoàng Hà8
7185121203460TĐH1Hoàng Văn Hải8.5
8185112229560KTĐ2Bùi Quang Hiệp8.6
9185121252160TĐH2Hoàng Tuấn Hiệp7.5
10185112135060KTĐ2Vũ Mạnh Hiếu8.5
11185112258160KTĐ2Ngô Xuân Hinh9.9
12185112207060KTĐ2Phan Thành Huân5
13185121243660TĐH1Đỗ Mạnh Hùng7.5
14185112183860KTĐ2Nguyễn Văn Hùng6.5
15185121184460TĐH1Đặng Duy Trường Huy9
16185121232260TĐH2Đặng Xuân Hưng8.4
17185121248060TĐH2Nguyễn Nam Khánh7.5
18185121059360TĐH1Trương Văn Lĩnh8.5
19185121203360TĐH2Đinh Xuân Lộc4
20185112212860KTĐ2Lê Văn Lượng8
21185121250360TĐH1Bùi Huy Nam5.5
22185121211760TĐH1Lê Phương Nam7.5
23185121242160TĐH2Phạm Nguyễn Phương Nam6.5
24185121206560TĐH2Nguyễn Công Nghĩa7.6
25185112197660KTĐ2Nguyễn Tường Quân7.5
26185112235960KTĐ2Nguyễn Văn Quý8
27185112217860KTĐ2Lâm Quang Sáng6.5
28185112226060KTĐ2Trần Đức Tâm0cấm thi
29185112200160KTĐ2Đoàn Văn Thanh8
30185121229260TĐH1Lã Ngọc Thắng0cấm thi
31185121216760TĐH2Nguyễn Ngọc Thìn9
32185112230260KTĐ2Hồ Đăng Tiến9.5
33185112058360KTĐ2Vũ Hữu Tiện6.5
34185121213160TĐH2Nguyễn Văn Tuấn8.8
35185112211260KTĐ2Vũ Ngọc Văn4
36185112221160KTĐ2Nguyễn Thành Vinh6.5

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: