TDC-K60-N12, bài 1: Giới thiệu môn học & Làm quen với Dev-C++

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Viết chương trình cho máy tính
 3. Làm quen với Dev-C++
  1. Các bước viết chương trình
  2. Ngôn ngữ lập trình C++
  3. Công cụ Dev-C++
 4. Bài tập

Công cụ sử dụng:

 • Trường hợp đơn giản nhất, hãy tải bản cài đặt dev-c++ 5.11 và cài đặt lên máy tính của bạn
 • Nếu thành thạo về máy tính, có thể tải bản portable dev-c++ 5.11 và tự cài đặt lên máy tính (file ở dạng 7z, có thể tải phần mềm giải nén phù hợp ở đây: 7-zip)

Trang nhà bộ công cụ Dev-C++ 5.11: http://orwelldevcpp.blogspot.com

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: