TDC-K60, bài 13: luyện tập về string trong C++

Chưa có bình luận

Phần mềm cho sinh viên làm quen với môi trường thi thực hành được chấm bằng máy tính: FineMarker13

Các bước thực hiện:

  1. Tải file FineMarker13.zip từ liên kết nêu trên
  2. Giải nén (extract) file vừa tải, nội dung giải nén sẽ nằm trong thư mục FineMaker13
  3. Vào thư mục FineMarker13 và chạy file FineMarker13.exe
  4. Thực hiện việc xem đề bài, làm bài trên dev-c++ sau đó nộp bài
  5. Phần mềm sẽ chấm tự động bài nộp, nếu làm tốt sẽ được điểm tối đa (100%), nếu có lỗi hoặc một số tình huống sai sót, sẽ có thông báo trên ứng dụng

Chú ý:

  • Phần mềm sử dụng .NET Framework 2.0 trở lên
  • Phần mềm chỉ chạy được trên các máy tính trong phòng lab của trường hoặc các máy có cấu hình tương tự
  • Một số phần mềm chống virus có thể có cảnh báo do bạn chạy ứng dụng được tải từ internet, hãy bỏ qua thông báo này

Bình luận: