Python-K62: Thông báo

Chưa có bình luận

Chào các bạn sinh viên,

Do bận cuộc họp vào chiều ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Vì vậy thầy giáo cho hai lớp 62PM.03 và 62CNTT.06 được nghỉ buổi học chiều 19/5/2021, sẽ học bù theo lịch học của trường.

Thầy,

Trương Xuân Nam

P/S: sách python đã có và có thể đặt mua ở link https://txnam.net/sach-python.html

Bình luận: