Python-K62: Điểm quá trình (62CNTT.06, 62CNTT.07, 62CNTT.08, 62PM.03)

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của 4 lớp K62 (62CNTT.06, 62CNTT.07, 62CNTT.08, 62PM.03).

Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm thưởng
  • Điểm bài giữa kỳ

Chú ý: Điểm quá trình chiếm 50% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm
1205106382762TH4Âu Minh Vũ1
2205106387462TH4Bá Thị Thư7.9
3205106048162TH4Bùi Đức Giang8.7
4205106360262TH4Bùi Minh Hoàng6
5205106054162TH4Đào Đình Hưng6.5
6205106377562TH4Đào Tiến Dũng6.3
7205106379962TH3Đinh Quang Thao7.5
8205106054262PM2Đỗ Duy Hưng7.6
9205106066362TH2Đỗ Minh Quân7.1
10205106060962TH3Đỗ Ngọc Minh10
11205106376362TH4Đỗ Việt Anh6.4
12205106388462PM2Đỗ Việt Hoàng8
13205106376162PM2Đỗ Xuân Vũ6.5
14205106360162PM2Đoàn Thị Bích Hảo9.1
15205106355462PM2Doãn Thị Thu Trang7
16205106360762TH3Dương Như Sơn6.5
17205106071962TH4Dương Văn Thao8.1
18205106383562TH4Giang Tuấn Hiển6.8
19205106041062TH4Hà Xuân Chỉnh6.5
20205106068062TH4Hồ Sỹ Sơn2
21205106348262TH4Hoàng Anh Tuấn10
22205106370562TH4Hoàng Minh Hùng7.7
23205106356962TH4Hoàng Minh Quân6.6
24205106057162TH3Hoàng Phong Lâm6.4
25205106372262PM2Hoàng Thành Nam10
26205106040362PM2Huy Văn Bình8.1
27205106061162TH4Khuất Quang Minh6.5
28205106349062PM2Lê Duy Thái7.5
29205106071362PM1Lê Hoàng Thành6
30205106384462PM2Lê Hồng Minh0
31205106363862PM2Lê Minh Tùng8.3
32205106344262PM2Lê Ngọc Thắng8.9
33205106071462TH3Lê Quang Thành8.4
34205106377462TH3Lê Thị Vui8.8
35205106042962TH3Lê Tiến Đạt6.4
36205106392862PM2Lê Trung Thành6.3
37205106352362PM2Lương Văn Nam9.4
38205106351462TH3Mai Ngọc Duy9.2
39205106376662TH3Nghiêm Quang Hải9.3
40205106062962PM2Ngô Minh Nam8.2
41205106049262TH4Ngô Ngọc Hải4
42205106377062TH3Ngô Thị Hồng Nhung8.8
43205106348462PM2Nguyễn Bá Huân8.1
44205106355162TH4Nguyễn Công Phong6.6
45205106358162TH4Nguyễn Đăng Nhân6.6
46205106373662TH3Nguyễn Đăng Toàn Thắng9.4
47205106357262TH4Nguyễn Đình Thắng7.7
48205106378562TH4Nguyễn Đình Thành6.4
49205106363962TH4Nguyễn Đức Anh7.9
50205106354862TH4Nguyễn Đức Hiếu6.2
51205106395062PM2Nguyễn Đức Phong8.4
52205106069362PM2Nguyễn Đức Tâm8.6
53205106393262TH4Nguyễn Đức Trình6.3
54205106353062TH4Nguyễn Dương Long8.4
55205106379362TH3Nguyễn Duy Đức6.4
56205106042162TH3Nguyễn Hùng Cường6
57205106351562TH4Nguyễn Hữu Huy7.7
58205106386262TH4Nguyễn Hữu Khương Duy6.5
59205106352562TH3Nguyễn Hữu Tài6.4
60205106391762TH4Nguyễn Huy Hoàng8.6
61205106390862TH3Nguyễn Huy Trường4
62205106073962TH3Nguyễn Khánh Toàn5
63205106347862TH4Nguyễn Kim Báu7.7
64205106363562TH3Nguyễn Mạnh Thắng6.9
65205106367762PM2Nguyễn Nam Khánh8.2
66205106381662TH4Nguyễn Ngọc Thắng5.4
67205106067562TH3Nguyễn Nguyệt Quỳnh6
68205106390962TH4Nguyễn Phú Trường9.1
69205106384062TH4Nguyễn Sỹ Lâm6.3
70205106359262PM2Nguyễn Thanh Sơn7.5
71205106055762TH4Nguyễn Thị Huyền7
72205106364162TH4Nguyễn Thị Thu Hà6.4
73205106065262TH4Nguyễn Thị Thúy Oanh3.8
74205106367262PM2Nguyễn Thị Tố Uyên7.5
75205106079862TH4Nguyễn Thị Xuân7.5
76205106360862TH4Nguyễn Thu Trang7.9
77205106395962TH4Nguyễn Tiến Đạt6.2
78205106379462TH4Nguyễn Trung Đức9
79205106388362PM2Nguyễn Trung Hiếu8.6
80205106067462PM2Nguyễn Trung Quyết8.6
81205106050162PM2Nguyễn Tuấn Hiệp6
82205106379162PM2Nguyễn Văn An8
83205106362762TH4Nguyễn Văn Công7.7
84205106395762TH3Nguyễn Văn Dũng6
85205106381062TH4Nguyễn Văn Hiếu7.8
86205106057762PM2Nguyễn Văn Lịch7.5
87205106384362TH4Nguyễn Văn Mạnh6.9
88205106392362TH4Nguyễn Văn Nam5.1
89205106059662TH3Nguyễn Vũ Hải Long6.9
90205106360962TH3Nguyễn Xuân Trung0
91205106393562TH4Phạm Bá Tuấn8.2
92205106366862PM2Phạm Bảo Quốc6.8
93205106352962TH2Phạm Gia Huy5
94205106233462TH4Phạm Hồng Đăng8.2
95205106346862TH3Phạm Lê Thưởng8.1
96205106393362TH4Phạm Quang Trung4
97205106346562TH4Phạm Thành Long7.7
98205106359662TH4Phạm Thế Anh6.7
99205106351962TH4Phạm Thế Dũng7.9
100205106353462TH4Phạm Thế Quyền8.3
101205106396662TH4Phạm Thị Linh8.4
102205106390362TH3Phạm Thị Nga6.4
103205106370662TH3Phạm Văn Hùng6
104205106373562PM2Phạm Xuân Quang8.5
105205106366462TH4Phan Đăng Hùng6.5
106205106364562PM2Phan Lạc Hải Long6
107205106344562TH4Phùng Kí Tài7.2
108205106055562TH3Quách Xuân Huy7.3
109205106079362TH3Sỹ Danh Vinh8.2
110205106068762TH4Tạ Anh Sơn6.6
111205106351062PM1Tạ Minh Quang10
112205106369162TH4Tạ Tiến Đạt8.5
113205106368862PM2Tạ Văn Vinh7
114205106040162TH3Trần Đức Bảo5
115205106072462TH4Trần Đức Thiện6.5
116205106362162TH4Trần Duy Khánh7
117205106391962TH4Trần Quang Huy7.8
118205106394662TH4Trần Quang Minh7.3
119205106368362TH3Trần Quang Nguyên6
120205106067762TH4Trần Thị Quỳnh8.5
121205106384562TH4Trần Trọng Tấn8.3
122205106375162TH4Trần Văn Khanh0
123205106396362PM2Trần Việt Hoàn9.5
124205106388862TH4Triệu Ngọc Khuê6
125205106394562PM2Trung Thị Linh9
126205106354162PM1Từ Ngọc Minh6.5
127205106345262PM2Vũ Chí Thành6.6
128205106348662TH4Vũ Hải Dương0
129205106348762PM2Vũ Hồng Hải6.4
130205106352262TH4Vũ Khánh Ly5.4
131205106360662TH4Vũ Thị Hồng Ngọc8.2
132205106358062PM2Vũ Thị Trà My9
133205106239162TH4Vũ Vân Anh6.5
134205106387362TH4Vũ Văn Thuỷ10
135205106375562TH4Vy Công Nghiệp7.1

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: