LTNC-K62: làm và nộp bài kiểm tra 1

Chưa có bình luận

Các thực hiện: sinh viên làm bài trên lớp, mỗi bạn 4 bài, nộp bài vào email của thầy giáo (namtx@wru.vn)

Chú ý:

  • Bài giống nhau sẽ bị cấm thi, kể cả bài giống nhau một cách ngẫu nhiên
  • Email gửi cho thầy cần viết tiêu đề: “K62 nộp bài kiểm tra 1 – Tên sinh viên – Mã sinh viên”, nếu đặt tiêu đề sai có thể bị mất bài làm

Danh sách các bài cần làm theo bảng dưới đây:

HọTênTrang 44, slide 2Trang 25, slide 3Slide 4Slide 4
Nguyễn Văn HoàiAnBài 2Bài 1Bài 3a, trang 40Bài 5, trang 42
Lê ĐạtAnhBài 1Bài 2Bài 3b, trang 40Bài 8, trang 42
Nguyễn ĐứcAnhBài 2Bài 1Bài 3a, trang 40Bài 5, trang 42
Nguyễn PhươngAnhBài 2Bài 1Bài 3c, trang 40Bài 6, trang 42
Nguyễn QuốcAnhBài 1Bài 2Bài 3b, trang 40Bài 8, trang 42
Vũ TrọngBằngBài 2Bài 1Bài 3c, trang 40Bài 6, trang 42
Nguyễn GiaBảoBài 1Bài 2Bài 3d, trang 40Bài 11, trang 42
Trần Thị HươngChàBài 1Bài 2Bài 3d, trang 40Bài 11, trang 42
Nguyễn ĐứcChiếnBài 2Bài 1Bài 4a, trang 41Bài 7, trang 42
Trần QuýĐạtBài 1Bài 2Bài 4b, trang 41Bài 5, trang 42
Vũ TrọngĐạtBài 2Bài 1Bài 4a, trang 41Bài 7, trang 42
Lê ĐìnhĐiểuBài 1Bài 2Bài 4b, trang 41Bài 5, trang 42
Nguyễn MinhĐứcBài 2Bài 1Bài 4c, trang 41Bài 8, trang 42
Nguyễn VănĐứcBài 1Bài 2Bài 3a, trang 40Bài 6, trang 42
Lưu ÁnhDươngBài 2Bài 1Bài 4c, trang 41Bài 8, trang 42
Phan TháiDươngBài 2Bài 1Bài 3b, trang 40Bài 10, trang 42
Nguyễn KhắcHảiBài 2Bài 1Bài 4a, trang 41Bài 8, trang 42
Nguyễn MinhHiếu (456)Bài 2Bài 1Bài 3b, trang 40Bài 10, trang 42
Nguyễn MinhHiếu (528)Bài 1Bài 2Bài 3a, trang 40Bài 6, trang 42
Hoàng YếnHoaBài 1Bài 2Bài 3c, trang 40Bài 5, trang 42
Phạm ViệtHùngBài 2Bài 1Bài 3d, trang 40Bài 11, trang 42
Phạm GiaHưngBài 1Bài 2Bài 4a, trang 41Bài 8, trang 42
Vũ NgọcKhoaBài 2Bài 1Bài 4b, trang 41Bài 6, trang 42
Nguyễn ThanhLâmBài 1Bài 2Bài 4c, trang 41Bài 10, trang 42
Trần TrungLâmBài 2Bài 1Bài 3a, trang 40Bài 9, trang 42
Nguyễn Ngọc LưuLyBài 1Bài 2Bài 3b, trang 40Bài 5, trang 42
Trần CôngMinhBài 1Bài 2Bài 3c, trang 40Bài 5, trang 42
Nguyễn HảiNamBài 2Bài 1Bài 3c, trang 40Bài 7, trang 42
Phạm TrọngNghĩaBài 2Bài 1Bài 3d, trang 40Bài 11, trang 42
Lương Nguyễn MinhNgọcBài 1Bài 2Bài 3d, trang 40Bài 11, trang 42
Võ Hoàng QuangNhânBài 1Bài 2Bài 4a, trang 41Bài 8, trang 42
Trần HánQuânBài 2Bài 1Bài 4b, trang 41Bài 6, trang 42
Hồ MinhQuangBài 1Bài 2Bài 4c, trang 41Bài 10, trang 42
Đặng VănThăngBài 2Bài 1Bài 3a, trang 40Bài 9, trang 42
Nguyễn KhắcThắngBài 2Bài 1Bài 4a, trang 41Bài 6, trang 42
Trần VănThắngBài 1Bài 2Bài 3b, trang 40Bài 5, trang 42
Dương ThịThảoBài 2Bài 1Bài 3c, trang 40Bài 7, trang 42
Hoàng QuốcThịnhBài 1Bài 2Bài 3d, trang 40Bài 11, trang 42
Phạm Khắc QuangThịnhBài 2Bài 1Bài 4a, trang 41Bài 6, trang 42
Nguyễn ThưTrangBài 1Bài 2Bài 4b, trang 41Bài 5, trang 42
Bùi QuangTrọngBài 1Bài 2Bài 4b, trang 41Bài 5, trang 42
Nguyễn QuangTrungBài 2Bài 1Bài 4c, trang 41Bài 11, trang 42
Lương QuangTrườngBài 1Bài 2Bài 3d, trang 40Bài 6, trang 42
Bùi QuốcTrưởngBài 1Bài 2Bài 4b, trang 41Bài 9, trang 42
Ngô AnhBài 2Bài 1Bài 4c, trang 41Bài 11, trang 42
Nguyễn MạnhTuấnBài 1Bài 2Bài 3d, trang 40Bài 6, trang 42
Nguyễn Vương KiềuViBài 2Bài 1Bài 4c, trang 41Bài 7, trang 42
Doãn HuyViệtBài 2Bài 1Bài 4a, trang 41Bài 8, trang 42

 

Bình luận: