Linux K57: điểm quá trình của nhóm N03

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Linux và Phần mềm Mã nguồn mở của lớp K57TH, nhóm N03. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  1. Điểm bài tập thực hành
  2. Trao đổi, trả lời câu hỏi trên lớp
  3. Điểm danh

Chú ý: trọng số của điểm quá trình là 40%. Chúc cả lớp có kết quả thi cuối kỳ tốt nhất!

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm
1155106058257TH3Nguyễn Ngọc An6
2155106080057TH4Đào Đức Anh8
3155106073757TH3Trần Nam Anh8
4155106068257TH4Nguyễn Xuân Ánh8
5155106066657TH4Nguyễn Tuấn Chinh7.5
6155106062457TH4Nguyễn Văn Chính8
7155106082657TH3Phan Văn Chung7.5
8155106099957TH4Trần Mạnh Chung5.5
9155106081957TH3Đinh Việt Cường8
10155106104357TH3Nguyễn Mạnh Cường8
11155106083157TH4Hà Tuấn Dũng8
12155106088157TH4Phạm Tất Dũng8
13155106111357TH3Ngọ Tùng Dương7.5
14155106082157TH3Nguyễn Đức Dương7.5
15155106084057TH3Trần Thanh Đạt4.5
16155106097057TH4Nguyễn Trường Giang8
17155106112857TH3Nguyễn Trường Giang8
18155106054857TH4Trần Văn Giang8
19155106078357TH3Hoàng Anh Hào6
20155106054757TH4Lê Trung Hậu8
21155106083557TH3Trần Ngọc Hiếu7
22155106102257TH4Nguyễn Việt Hoàng9
23155106055657TH3Nguyễn Trọng Huân6.5
24155106060857TH4Nguyễn Việt Hùng8
25155106056057TH3Nguyễn Văn Huy6.5
26155106075457TH4Phạm Quang Huy5
27155106097557TH4Vũ Quốc Huy9
28155106081257TH4Nguyễn Thị Thu Huyền10
29155106084757TH3Trịnh Thị Huyền9
30155106067457TH3Nguyễn Bá Hưng8.5
31155106111457TH4Nguyễn Sỹ Khải8
32155106066557TH3Nguyễn Xuân Khang6.5
33155106055857TH4Nguyễn Trung Kiên8
34155106110757TH3Bùi Huy Lâm8
35155106073257TH4Đỗ Tường Lân8
36155106078257TH3Hoàng Thị Linh8
37155106094757TH4Lý Tuấn Linh6
38155106078957TH4Nguyễn Anh Linh4
39155106066757TH4Nguyễn Văn Long9.5
40155106100857TH4Nguyễn Doãn Minh5
41155106069257TH3Vũ Quang Minh7.5
42155106061157TH4Trương Viết Nam8
43155106084857TH4Trần Thị Nga9
44155106070057TH3Vũ Thị Ngọc7.5
45155106087557TH3Lê Thế Anh Nhân8.5
46155106093357TH3Lê Thị Hải Ninh8
47155106096757TH4Nguyễn Văn Phong9
48155106054257TH3Ngô Hà Phương8
49155106081057TH4Lê Minh Siêu7.5
50155106106757TH4Lê Hồng Sơn8
51155106073357TH3Nguyễn Minh Tân4
52155106074357TH3Nguyễn Tất Thành6.5
53145106217356TH2Trần Thị Thảo7.5
54155106102857TH4Đỗ Trọng Thắng5.5
55155106072557TH3Lê Đức Thắng6.5
56155106065557TH4Phạm Ngọc Thi6
57155106108957TH4Phạm Ngọc Thịnh7.5
58155106080557TH3Dương Thị Thúy9
59155106070157TH4Nguyễn Đức Toàn7.5
60155106099557TH3Lưu Kỳ Trọng6
61155106055157TH3Đỗ Tiến Tuấn6.5
62155106099257TH4Lương Anh Tuấn8
63155106088257TH3Trần Anh Tuấn7.5
64155106108557TH4Nguyễn Mạnh Tùng8
65155106079057TH3Nguyễn Viết Tùng8
66155106067557TH4Trần Thanh Tùng8.5
67155106110157TH3Hà Mạnh Tuyên7
68155106106657TH3Nguyễn Đức Vũ7.5
69155106078457TH3Nguyễn Thị Hoàng Yến8

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Bình luận: