Linux K57: các bài hướng dẫn thực hành môn học

Chưa có bình luận

Thông báo: môn học sẽ sử dụng lại tài liệu hướng dẫn thực hành của khóa trước (K56), các bạn có thể tải các bài hướng dẫn trong phần tài liệu đính kèm với thông báo này.

Chú ý: tùy vào tình hình cụ thể các giảng viên hướng dẫn thực hành có thể điều chỉnh nội dung từng bài cho phù hợp.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: