Linux 6: hệ thống file, tập tin và dẫn hướng vào/ra dữ liệu

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Một số hệ thống file và hệ điều hành linux
  • Hệ thống file
  • Hệ thống file của linux
  • Gắn kết (mount) hệ thống file
  • File cấu hình /etc/fstab
 2. Một số thủ thuật làm việc với tập tin
  • Cắt & ghép tập tin
  • Xem và chỉnh sửa tập tin với “vi”
  • Một số tập tin hệ thống
 3. Dẫn hướng vào/ra dữ liệu

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: