Linux 12: quản trị từ xa với control panel

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giao diện quản trị từ xa (remote control panels)
  1. Quản trị từ xa với internet server
  2. Các kiểu công cụ quản trị từ xa
  3. Quản trị từ xa với giao diện web
  4. Phân cấp người dùng với RCP
 2. Một vài RCP thông dụng
  1. VestaCP
  2. Webmin
  3. zPanel
  4. Các RCP khác

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: