Linux 11: cài đặt các dịch vụ cơ bản của máy chủ Internet trên linux

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Khái niệm máy chủ internet
  • Máy chủ internet
  • Thị phần máy chủ 4/2016
 2. LAMP
  • LAMP là gì?
  • Cài đặt LAMP trên CentOS
  • Cài đặt LAMP trên Ubuntu
 3. Phân tích hoạt động máy chủ và sửa lỗi
  • Cấu hình chuẩn của LAMP
  • Phân tích hoạt động & điều chỉnh

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: