Linux 1: giới thiệu

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Tài nguyên học tập
  3. Sự ra đời của mã nguồn mở
  4. Các loại giấy phép phân phối mã nguồn
  5. Giới thiệu về Linux

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: