GameK56: Điểm quá trình môn học

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm pitch doc
  • Điểm concept doc
  • Điểm design document
  • Điểm game demo
  • Điểm chuyên cần

 

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1145106212556TH-PMHồ Quốc Anh8.8
2145106207156TH-PMNgô Duy Anh8.4
3145106193756TH-PMLương Xuân ánh9.2
4145106207556TH-PMNguyễn Quốc Ân9.2
5145106198456TH-KHNguyễn Xuân Bách6.4
6135106016956TH-PMNguyễn Huy Bình8
7145106221456TH-PMTrần Thanh Cao7.6
8145106220356TH-PMHoàng Ngọc Chiến8
9145106210256TH-PMLương Văn Chung7.6
10145106197456TH-PMVũ Thị Ngọc Diệp8
11145106222056TH-KHNguyễn Đình Dũng7.6
12145106197256TH-PMVũ Khương Duy7.2
13145106223856TH-PMPhạm Cao Đài8
14145106221156TH-KHNguyễn Việt Hà8
15145106211256TH-PMCù Hoàng Hải7.2
16145106215956TH-PMNguyễn Xuân Hân7.6
17145106201956TH-PMTrần Quốc Hoàn8.8
18145106193256TH-PMLê Việt Hoàng8
19145106203856TH-KHPhạm Gia Hùng8
20145106177056TH-PMTrần Đức Hùng8
21145108298256TH-PMVũ Huy Hùng8
22145106203956TH-PMĐỗ Văn Huy0
23145106205856TH-PMDương Ngọc Huyền8
24145106220556TH-PMNguyễn Phạm Khanh8
25145106187556TH-PMĐào Văn Khoa9.2
26145106217056TH-PMNguyễn Gia Khoa9.2
27145106204756TH-PMNguyễn Đức Kiên9.2
28145106223256TH-PMNguyễn Tùng Lâm8.8
29145106203356TH-KHGiàng A Lềnh6.4
30145106166356TH-PMNguyễn Nhật Linh6.8
31145106190656TH-KHPhùng Đức Long6.4
32145106185056TH-PMTạ Quang Long7.2
33145106185856TH-PMNguyễn Thị Lụa6.4
34145106208156TH-PMPhan Văn Mạnh6.8
35145106218956TH-KHTrần Công Minh7.6
36145106218256TH-PMNguyễn Quỳnh Nga7.8
37145106186356TH-KHCấn Thị Ngần7.2
38145106215056TH-PMNguyễn Văn Nghị7.6
39145106189756TH-KHNguyễn Thị Ngọc8.6
40145106196956TH-PMNguyễn Văn Nguyên6.5
41145106199856TH-PMNguyễn Việt Phương8.8
42145106209556TH-PMĐặng Anh Quân9.2
43145106213156TH-PMNguyễn Thành Quý8.8
44145106188756TH-PMNguyễn Ngọc Quyết8.8
45145106215156TH-KHNguyễn Duy Sim8.8
46145106209256TH-PMBùi Hồng Sơn8.4
47145106202456TH-PMPhạm Ngọc Sơn8
48145106207856TH-PMVũ Mạnh Sơn8.8
49145106218856TH-PMLê Thị Thành9.6
50145106207256TH-PMNguyễn Đại Thắng8.4
51145106209856TH-KHTrần Thị Thi9.6
52145106188156TH-PMNguyễn Văn Thiện9.2
53145106190556TH-KHPhạm An Thiện9.6
54145106143756TH-PMPhạm Văn Thiệu8
55145106205656TH-PMNguyễn Thị Thanh Thủy9.6
56145106180656TH-KHDương Thị Thúy9.2
57145106215756TH-PMNguyễn Văn Tiến7.6
58145106222456TH-PMTống Văn Tiến8.8
59145106191056TH-PMTrịnh Quyết Tiến8.8
60145106194956TH-PMNguyễn Đức Toàn8.4
61145106194256TH-PMHoàng Thu Trang7.6
62145106220256TH-PMNguyễn Phương Trung8
63145106208256TH-KHNguyễn Quang Tú8
64145106207356TH-PMLương Thanh Tùng8
65145106214056TH-PMNgô Thanh Tùng8
66145106224356TH-PMNguyễn Thế Tùng8
67145106176756TH-PMTrịnh Quý Việt8
68145106176856TH-PMNguyễn Hoàng Vũ7.6

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: