GameK56, bài 3: Ngành Nghề Trong Lĩnh Vực Game

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử
  2. Các vị trí trong một nhóm phát triển game

Danh sách nhóm làm bài tập lớn như sau:

TT Họ và tên Nhóm Đề tài
1 Hồ Quốc Anh 1 Kight
2 Ngô Duy Anh
3 Lương Xuân Ánh
4 Nguyễn Quốc Ân
5 Nguyễn Xuân Bách 2 Running Girl
6 Nguyễn Huy Bình
7 Trần Thanh Cao
8 Hoàng Ngọc Chiến
9 Lương Văn Chung 3 Thạch Sanh giải cứu công chúa
10 Vũ Thị Ngọc Diệp
11 Nguyễn Đình Dũng
12 Vũ Khương Duy
13 Phạm Cao Đài 4 Cờ Vua
14 Nguyễn Việt Hà
15 Cù Hoàng Hải
16 Nguyễn Xuân Hân
17 Trần Quốc Hoàn 5 Color circle
18 Lê Việt Hoàng
19 Phạm Gia Hùng
20 Trần Đức Hùng
21 Vũ Huy Hùng 6 Bắn Máy Bay
22 Đỗ Văn Huy
23 Dương Ngọc Huyền
24 Nguyễn Phạm Khanh
25 Đào Văn Khoa 7 Mario
26 Nguyễn Gia Khoa
27 Nguyễn Đức Kiên
28 Nguyễn Tùng Lâm
29 Giàng A Lềnh 8 Bắn Xe Tăng
30 Nguyễn Nhật Linh
31 Phùng Đức Long
32 Tạ Quang Long
33 Nguyễn Thị Lụa 9 Bắn Máy Bay
34 Phan Văn Mạnh
35 Trần Công Minh
36 Nguyễn Quỳnh Nga
37 Cấn Thị Ngần 10 Moto Racing 2D
38 Nguyễn Văn Nghị
39 Nguyễn Thị Ngọc
40 Nguyễn Văn Nguyên
41 Nguyễn Việt Phương 11 Spider Cave
42 Đặng Anh Quân
43 Nguyễn Thành Quý
44 Nguyễn Ngọc Quyết
45 Nguyễn Duy Sim 12 Space Shooter
46 Bùi Hồng Sơn
47 Phạm Ngọc Sơn
48 Vũ Mạnh Sơn
49 Lê Thị Thành 13 RaceBoyz
50 Nguyễn Đại Thắng
51 Trần Thị Thi
52 Nguyễn Văn Thiện
53 Phạm An Thiện 14 Tower Defender
54 Phạm Văn Thiệu
55 Nguyễn Thị Thanh Thủy
56 Dương Thị Thúy
57 Nguyễn Văn Tiến 15 Cờ Vua
58 Tống Văn Tiến
59 Trịnh Quyết Tiến
60 Nguyễn Đức Toàn
61 Hoàng Thu Trang 16 Shogi
62 Nguyễn Phương Trung
63 Nguyễn Quang Tú
64 Lương Thanh Tùng
65 Ngô Thanh Tùng 17 Flappy Dunk
66 Nguyễn Thế Tùng
67 Trịnh Quý Việt
68 Nguyễn Hoàng Vũ

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: