GameK56, bài 3: Ngành Nghề Trong Lĩnh Vực Game

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử
  2. Các vị trí trong một nhóm phát triển game

Danh sách nhóm làm bài tập lớn như sau:

TTHọ và tênNhómĐề tài
1Hồ Quốc Anh1Kight
2Ngô Duy Anh
3Lương Xuân Ánh
4Nguyễn Quốc Ân
5Nguyễn Xuân Bách2Running Girl
6Nguyễn Huy Bình
7Trần Thanh Cao
8Hoàng Ngọc Chiến
9Lương Văn Chung3Thạch Sanh giải cứu công chúa
10Vũ Thị Ngọc Diệp
11Nguyễn Đình Dũng
12Vũ Khương Duy
13Phạm Cao Đài4Cờ Vua
14Nguyễn Việt Hà
15Cù Hoàng Hải
16Nguyễn Xuân Hân
17Trần Quốc Hoàn5Color circle
18Lê Việt Hoàng
19Phạm Gia Hùng
20Trần Đức Hùng
21Vũ Huy Hùng6Bắn Máy Bay
22Đỗ Văn Huy
23Dương Ngọc Huyền
24Nguyễn Phạm Khanh
25Đào Văn Khoa7Mario
26Nguyễn Gia Khoa
27Nguyễn Đức Kiên
28Nguyễn Tùng Lâm
29Giàng A Lềnh8Bắn Xe Tăng
30Nguyễn Nhật Linh
31Phùng Đức Long
32Tạ Quang Long
33Nguyễn Thị Lụa9Bắn Máy Bay
34Phan Văn Mạnh
35Trần Công Minh
36Nguyễn Quỳnh Nga
37Cấn Thị Ngần10Moto Racing 2D
38Nguyễn Văn Nghị
39Nguyễn Thị Ngọc
40Nguyễn Văn Nguyên
41Nguyễn Việt Phương11Spider Cave
42Đặng Anh Quân
43Nguyễn Thành Quý
44Nguyễn Ngọc Quyết
45Nguyễn Duy Sim12Space Shooter
46Bùi Hồng Sơn
47Phạm Ngọc Sơn
48Vũ Mạnh Sơn
49Lê Thị Thành13RaceBoyz
50Nguyễn Đại Thắng
51Trần Thị Thi
52Nguyễn Văn Thiện
53Phạm An Thiện14Tower Defender
54Phạm Văn Thiệu
55Nguyễn Thị Thanh Thủy
56Dương Thị Thúy
57Nguyễn Văn Tiến15Cờ Vua
58Tống Văn Tiến
59Trịnh Quyết Tiến
60Nguyễn Đức Toàn
61Hoàng Thu Trang16Shogi
62Nguyễn Phương Trung
63Nguyễn Quang Tú
64Lương Thanh Tùng
65Ngô Thanh Tùng17Flappy Dunk
66Nguyễn Thế Tùng
67Trịnh Quý Việt
68Nguyễn Hoàng Vũ

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: