Game-K57: Điểm Quá Trình

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm tài liệu thiết kế
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm thưởng

Chú ý: điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1155106080057TH4Đào Đức Anh8
2155106073557TH1Đỗ Việt Bách7.5
3145106217256TH-PMNguyễn Gia Bách7.5
4155106066657TH4Nguyễn Tuấn Chinh7.5
5155106062457TH4Nguyễn Văn Chính6.5
6155106082657TH3Phan Văn Chung6.5
7155106099957TH4Trần Mạnh Chung6.5
8155106083157TH4Hà Tuấn Dũng6.5
9155106088157TH4Phạm Tất Dũng7
10155106077357TH4Nguyễn Tùng Đăng7
11155106094457TH4Nguyễn Đức Độ7
12155106064057TH4Nguyễn Văn Đức7
13155106110257TH4Phạm Minh Đức6.5
14155106097057TH4Nguyễn Trường Giang6.5
15155106054857TH4Trần Văn Giang6.5
16155106095657TH4Hoàng Minh Hà6
17155106112957TH4Phạm Thị Thu Hà7.5
18155106054757TH4Lê Trung Hậu7.5
19155106066157TH4Đỗ Thị Hiền7.5
20155106094657TH4Nguyễn Trung Hiếu7.5
21155106102257TH4Nguyễn Việt Hoàng8.5
22155106060857TH4Nguyễn Việt Hùng8.5
23155106098557TH4Nguyễn Xuân Hùng8.5
24155106075457TH4Phạm Quang Huy8.5
25155106097557TH4Vũ Quốc Huy9.5
26145106224256TH-PMLê Nam Hưng9.5
27155106111457TH4Nguyễn Sỹ Khải9.5
28155106105157TH4Vũ Đình Khánh9.5
29155106055857TH4Nguyễn Trung Kiên8.5
30155106073257TH4Đỗ Tường Lân8.5
31155106058157TH4Dương Hùng Linh8.5
32155106094757TH4Lý Tuấn Linh8.5
33155106066757TH4Nguyễn Văn Long8.5
34155106100857TH4Nguyễn Doãn Minh9
35155106083457TH4Đỗ Thị My8.5
36155106084857TH4Trần Thị Nga7.5
37155106063157TH4Nguyễn Thị Minh Nguyệt7.5
38155106103657TH4Đinh Thị Hồng Nhung7.5
39155106096757TH4Nguyễn Văn Phong7.5
40155106073857TH4Nguyễn Thị Quỳnh6
41155106081057TH4Lê Minh Siêu5.5
42155106106757TH4Lê Hồng Sơn6
43155106077757TH4Nguyễn Ngọc Sơn6
44155106093657TH4Phạm Hồng Thái6
45155106089257TH4Vũ Văn Thành6
46155106061357TH4Bùi Phương Thảo6
47155106102857TH4Đỗ Trọng Thắng6
48155106072557TH3Lê Đức Thắng8
49155106065557TH4Phạm Ngọc Thi7.5
50155106057657TH4Nguyễn Thị Thuấn7.5
51155106065357TH4Nguyễn Thế Thuận7.5
52155106080557TH3Dương Thị Thúy7.5
53155106092257TH2Lương Trọng Toàn9.5
54155106106057TH4Nguyễn Đức Tú8
55155106103957TH4Lê Anh Tuấn7.5
56155106111757TH4Trần Đình Tuấn7.5
57155106108557TH4Nguyễn Mạnh Tùng7
58155106054357TH4Nguyễn Văn Tùng7
59155106067557TH4Trần Thanh Tùng7
60155106080357TH4Dương Thị Yến7

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: