Game-K57, bài 5: Review Tài Liệu Thiết Kế

Chưa có bình luận

Yêu cầu các nhóm gặp thầy giáo để rà soát và chốt tài liệu thiết kế game theo yêu cầu của môn học.

Từng nhóm (gồm tất cả các thành viên) lên gặp thầy tại Lab Data Science (phòng 203, nhà C5) vào thời gian cụ thể như bảng dưới. Gặp thầy xong nhóm có thể ra về, các nhóm xem thời gian chủ động đến gặp thầy, không cần phải có mặt theo lịch học trên giảng đường.

Mỗi nhóm 10 phút, nội dung:

  • Trình bày kết quả tài liệu thiết kế
  • Phân công công việc trong nhóm
  • Các kết quả việc tìm hiểu unity, code, asset,…
  • Nội dung mong muốn được thầy hỗ trợ (sẽ thành bài giảng trên lớp)

Thời gian gặp thầy giáo (ngày 13/5/2019) theo bảng dưới:

Nhóm Họ và tên Tên nhóm Tên đề tài, thời gian gặp thầy
1 Đào Đức Anh ING Deadline
Đỗ Việt Bách 15h40-15h50
Nguyễn Gia Bách
Nguyễn Tuấn Chinh
2 Nguyễn Văn Chính D3C Escape
Phan Văn Chung 15h50-16h00
Trần Mạnh Chung
Hà Tuấn Dũng
3 Phạm Tất Dũng Genesis The Maze
Nguyễn Tùng Đăng 16h00-16h10
Nguyễn Đức Độ
Nguyễn Văn Đức
4 Phạm Minh Đức M Con đường triệu phú
Nguyễn Trường Giang 16h10-16h20
Trần Văn Giang
Hoàng Minh Hà
5 Phạm Thị Thu Hà 4H Game bắn gà
Lê Trung Hậu 16h20-16h30
Đỗ Thị Hiền
Nguyễn Trung Hiếu
6 Nguyễn Việt Hoàng Game over Cracker
Nguyễn Việt Hùng 16h30-16h40
Nguyễn Xuân Hùng
Phạm Quang Huy
7 Vũ Quốc Huy Lạ lùng Fly Bird
Lê Nam Hưng 16h40-16h50
Nguyễn Sỹ Khải
Vũ Đình Khánh
8 Nguyễn Trung Kiên Mèo Meowth Rescute
Đỗ Tường Lân 16h50-17h00
Dương Hùng Linh
Lý Tuấn Linh
9 Nguyễn Văn Long Sao Mộc Infinity shooting
Nguyễn Doãn Minh 17h00-17h10
Trần Công Minh
Đỗ Thị My
10 Trần Thị Nga Piece of cake PushTheBox
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 17h10-17h20
Đinh Thị Hồng Nhung
Nguyễn Văn Phong
11 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa hướng dương Phá gạch
Lê Minh Siêu 17h20-17h30
Lê Hồng Sơn
Nguyễn Ngọc Sơn
12 Phạm Hồng Thái Tháng 4 lời nói dối của em Hunter X
Vũ Văn Thành 17h30-17h40
Bùi Phương Thảo
Đỗ Trọng Thắng
13 Lê Đức Thắng Fly High Flappy Bird
Phạm Ngọc Thi 17h40-17h50
Nguyễn Thị Thuấn
Nguyễn Thế Thuận
14 Dương Thị Thúy Không trượt phát nào Memory
Nguyễn Đức Tú 17h50-18h00
Lê Anh Tuấn
Trần Đình Tuấn
15 Nguyễn Mạnh Tùng 3TY Young Bird
Nguyễn Văn Tùng 18h00-18h10
Trần Thanh Tùng
Dương Thị Yến
16 Lương Trọng Toàn Một tí Super Hero, 18h10-18h20

Bình luận: