Điểm quá trình môn Chương Trình Dịch (K53TH)

1 bình luận

Xin chào các bạn,

Dưới đây là điểm quá trình của khóa học Chương Trình Dịch mở cho 2 lớp K53TH.

Kết quả này dựa trên tổng hợp của:

  • Làm bài kiểm tra trên lớp
  • Chữa bài tập trên lớp
  • Nộp bài tập thực hành qua email
  • Điểm danh

Chú ý: sinh viên có thể thắc mắc khiếu nại về điểm quá trình này đến hết ngày 31/12/2014 bằng cách gửi email cho giáo viên hoặc gửi qua phần LIÊN HỆ ở website này.

Cập nhật: đã hết thời hạn thắc mắc về điểm quá trình, bảng điểm cuối cùng này sẽ gửi cho phòng Khảo Thí.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1115106000253TH2Cao Tuấn Anh6
2115106000353TH2Hoàng Tuấn Anh8
3115106147453TH1Lưu Quốc Anh7
4115106147653TH1Nguyễn Thị Kim Anh8
5115106147753TH1Trần Duy Anh7
6115106000453TH2Trần Phương Anh8
7105106995052TH1Bùi Nguyên Ba7
8115106000553TH2Nguyễn Văn Bình6
9115106147953TH1Nguyễn Đức Cảnh8
10115106000653TH2Phạm Văn Châu8
11115106000753TH2Trần Thị Chi8
12115106000853TH2Đinh Công Chính6
13115106000953TH2Hà Văn Chung6
14115106148153TH1Trần Gia Công9
15115106001053TH2Nguyễn Phương Anh Hùng Cường8
16115106148253TH1Nguyễn Ngọc Dân8
17115106001153TH2Đặng Thị Diệu7
18115106001253TH2Nguyễn Quốc Duẩn7
19115106001353TH2Phạm Văn Dũng7
20115106001653TH2Lâm Đức Đạt6
21115106001753TH2Trần Quốc Đạt8
22115106148353TH1Nguyễn Văn Điệp6
23105106030452TH1Phạm Văn Đức6
24115106148453TH1Tạ Văn Đức7
25105106030852TH1Trần Anh Đức5
26115106148553TH1Trương Ngọc Đức6
27105106031353TH1Vũ Trung Đức7
28115106148653TH1Nguyễn Thị Giang8
29115106148753TH1Nguyễn Thị Hà7
30115106001853TH2Nguyễn Thị Thu Hà8
31115106001953TH2Phạm Việt Hà7
32115106002053TH2Tống Thị Thu Hà7
33115106002153TH2Nguyễn Văn Hải7
34115106002253TH2Nguyễn Văn Hải7
35105106039452TH1Phan Ngọc Hải6
36115106148853TH1Nguyễn Thị Hạnh9
37115106002353TH2Lê Thị Hằng9
38115106002453TH2Lê Văn Hậu5
39115106002553TH2Hoàng Trung Hiếu8
40115106002653TH2Phạm Thanh Hiếu7
41115106002753TH2Trần Minh Hiếu9
42115106149053TH1Phạm Thị Hoa9
43115106002853TH2Trần Thị Thanh Hoa9
44115106149153TH1Trương Thị Hoa10
45115106149253TH1Phạm Duy Hoà5
46115106002953TH2Trần Văn Hoàng8
47115106003053TH2Hoàng Thị Hồng9
48115106003153TH2Phạm Thị Hồng9
49115106149453TH1Nguyễn Văn Hùng8
50115106149653TH1Vương Thị Huyền8
51115106003453TH2Nguyễn Văn Hưng8
52115106003553TH2Nguyễn Văn Hưng7
53115106003653TH2Phạm Quốc Hưng8
54115106003753TH2Nguyễn Thị Lan Hương9
55115106003853TH2Lê Thị Hường8
56115106003953TH2Trần Thị Thu Hường8
57115106004053TH2Đỗ Kim Hưởng7
58115106149753TH1Vũ Phan Nguyên Khánh7
59115106149853TH1Phùng Trọng Khôi8
60115106004253TH2Lê Thị Lan9
61115106149953TH1Lê Thị Lan9
62115106150053TH1Nguyễn Thị Lan7
63115106150153TH1Cấn Thái Linh7
64115106150253TH1Phạm Thị Loan6
65105106094952TH2Trần Văn Long0
66115106150353TH1Nguyễn Thành Luân9
67115106004353TH2Đinh Văn Mạnh8
68115106004453TH2Phạm Thị May7
69115106150653TH1Nghiêm Xuân Mười7
70115106004653TH2Trần Thị Ngát7
71115106004553TH2Phạm Thị Tuyết Ngân7
72115106150753TH1Phạm Minh Ngọc6
73115106150853TH1Nguyễn Thị Nhâm9
74115106150953TH1Phạm Văn Nhất8
75115106151053TH1Cao Hồng Nhung7
76115106151153TH1Trần Văn Ninh8
77115106004853TH2Lê Hồng Phong7
78115106004953TH2Trần Tân Phúc8
79115106151353TH1Mạch Thị Phượng9
80105106130952TH1Nguyễn Hồng Quân7
81115106005053TH2Trần Anh Quân7
82115106151453TH1Đinh Văn Sáng7
83115106005253TH2Đoàn Lam Sơn5
84115106005353TH2Lê Ngọc Sơn7
85115106151553TH1Nguyễn Tư Sơn8
86115106151653TH1Hoàng Thị Sương8
87115106151753TH1Vũ Đình Thái4
88115106005553TH2Triệu Nhật Thành7
89105106148452TH1Vũ Ngọc Thăng5
900951060142052TH1Nguyễn Văn Thắng6
91115106151953TH1Phạm Đình Thắng7
92115106152053TH1Nguyễn Thị Kim Thoa6
93115106005853TH2Phạm Thị Thơm7
94115106152253TH1Nguyễn Thị Thu8
95115106005953TH2Trần Văn Thuỷ8
96115106152353TH1Vũ Văn Thức6
97115106152453TH1Trần Trọng Tiên7
98115106152553TH1Đoàn Văn Tiến6
99115106006053TH2Nguyễn Trung Tiến8
100115106006153TH2Nguyễn Trung Tiến7
101115106152753TH1Nguyễn Văn Tiến8
102115106152853TH1Nguyễn Văn Tiến8
103115106152953TH1Nguyễn Duy Tiệp9
104115106006253TH2Phan Tuấn Tiệp9
105115106006353TH2Nguyễn Thị Trang8
106105106181753TH1Vũ Bá Trình5
107115106153153TH1Lê Văn Trung7
108115106153353TH1Đỗ Văn Trường9
109115106153453TH1Phạm Đình Trường6
110105106189652TH2Lại Minh Tuấn4
111115106006453TH2Phan Thế Tuấn7
112115106006553TH2Vũ Thanh Tùng8
113115106153853TH1Nguyễn Thị Tuyết7
114115106153953TH1Vũ Thị Tuyết9

Giảng viên, Trương Xuân Nam

1 bình luận cho Điểm quá trình môn Chương Trình Dịch (K53TH)

Bình luận: