CTD-K56: Điểm quá trình môn học

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm bài tập trên lớp
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm chuyên cần
TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QT
1145106200856TH-KHNguyễn Đức Anh0
2145106198456TH-KHNguyễn Xuân Bách0
3145106222056TH-KHNguyễn Đình Dũng9.5
4135106041355TH1Đỗ Duy Đăng6.5
5145106221156TH-KHNguyễn Việt Hà8
6125106143054TH2Dương Đăng Hai6.5
7125106149554TH1Vũ Đức Hiếu7
8125106143354TH2Bùi Phú Hoàng9
9145106203856TH-KHPhạm Gia Hùng9.5
10135106098055TH2Vũ Văn Huy7.5
11135106105655TH1Đinh Gia Khánh7.5
12135106108255TH1Lê Trọng Kiên9
13145106203356TH-KHGiàng A Lềnh6.5
14145106190656TH-KHPhùng Đức Long6
15135106123955TH2Nguyễn Thành Luân6.5
16145106218956TH-KHTrần Công Minh7.5
17145106186356TH-KHCấn Thị Ngần7
18145106189756TH-KHNguyễn Thị Ngọc9.5
19135106157055TH1Lê Tri Phương6
20145106215156TH-KHNguyễn Duy Sim10
21135106176155TH1Nguyễn Anh Tâm6
22145106209856TH-KHTrần Thị Thi8
23145106190556TH-KHPhạm An Thiện9.5
24145106180656TH-KHDương Thị Thúy10
25145106208256TH-KHNguyễn Quang Tú7.5
26135106222655TH1Vũ Duy Tú6.5
27135106237755TH2Trần Văn Vũ10

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Bình luận: