CTD-K56 Bài 10: Phân tích cú pháp bằng thuật toán CYK

1 bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 1. Khắc phục hạn chế của các phương pháp thử-sai
 2. Các phương pháp phân tích cú pháp vạn năng
 3. Áp dụng quy hoạch động vào phân tích cú pháp
 4. Thuật toán Cocke – Younger – Kasami (CYK)
  • Dạng chuẩn Chomsky (CNF)
  • Ý tưởng
  • Mã minh họa
  • Đánh giá thuật toán
 5. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

1 bình luận cho CTD-K56 Bài 10: Phân tích cú pháp bằng thuật toán CYK

 • admin  says:

  Mã nguồn minh họa thuật toán CYK viết bằng C#

Bình luận: