CTD-K56 Bài 09: Bài tập giữa kỳ

2 bình luận

Tham khảo mã nguồn thuật toán top-down và bottom-up và giải một trong những bài tập dưới đây; sau khi hoàn thành gửi lại cho thầy giáo qua email, hạn cuối: 23h59, ngày 7/1/2018.

  1. Mã nguồn minh họa cả hai thuật toán top-down và bottom-up đều dựa trên đệ quy, hãy chuyển đổi chúng thành dạng không đệ quy.
  2. Hãy xây dựng thuật toán chuyển đổi từ suy dẫn trả về bởi thuật toán top-down (bottom-up) thành cây phân tích cú pháp tương ứng.
  3. Hãy điều chỉnh thuât toán top-down (bottom-up) để chúng trả về mọi cây phân tích cú pháp khác nhau (dùng cho văn phạm có nhập nhằng.

2 bình luận cho CTD-K56 Bài 09: Bài tập giữa kỳ

  • admin  says:

    Mã nguồn minh họa thuật toán BOTTOM-UP viết bằng ngôn ngữ lập trình C#

  • admin  says:

    Mã nguồn minh họa thuật toán TOP-DOWN viết bằng ngôn ngữ lập trình C#

Bình luận: