Android K55, T01: giới thiệu về lập trình java trên Android OS

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài này:

 1. Giới thiệu môn học
 2. Thiết bị di động vs thiết bị cố định
 3. Thị trường ứng dụng cho di động
 4. Hệ điều hành Android
 5. Lập trình trên android
 6. Môi trường lập trình
  • Android Studio
  • Máy ảo Genymotion
 7. Chương trình đầu tiên

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: