Android K55: điểm quá trình

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình môn Lập Trình Di Động lớp K55TH. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  1. Điểm mini-project
  2. Trao đổi, trả lời câu hỏi trên lớp
  3. Điểm danh

Chú ý: trọng số của điểm quá trình là 50%. Chúc cả lớp có kết quả thi cuối kỳ tốt nhất!

Thông báo: thầy giáo có cập nhật điểm của bạn Trần Văn Vũ do chấm thiếu bài mini-project của bạn.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm quá trình
1135106011355TH2Nguyễn Thị ánh10
2135106013355TH1Vũ Công Bằng7.5
3135106014555TH3Đinh Thị Bích9.5
4135106015655TH1Đặng Văn Bình8
5135106018655TH2Ngô Minh Chiến2
6135106028455TH3Nguyễn Thị Dịu4
7135106030555TH2Vũ Tiến Dũng8
8135106037455TH2Lê Thành Duy8.5
9135106039355TH2Nguyễn Thị Duyên9
10135106043955TH3Ngô Văn Đạt8
11135106064955TH2Ngô Thị Hằng7
12135106062855TH1Đào Thị Ngọc Hân0
13135106069555TH1Nguyễn Đức Hậu8.5
14135106074255TH1Triệu Minh Hiếu7
15135106074455TH3Vũ Trung Hiếu8.5
16135106076755TH2Nguyễn Thị Hoa8.5
17135106076955TH1Nguyễn Thị Hoa8.5
18135106080655TH2Đỗ Thị Hoan10
19135106081055TH1Khiếu Văn Hoàn8.5
20135106083155TH1Lê Hữu Hoàng0
21135106082355TH1Vũ Huy Hoàng2
22135106088055TH3Nguyễn Thị Huệ7.5
23135106088655TH1Vũ Thị Huệ8.5
24135106089855TH2Chu Mạnh Hùng8.5
25135106089955TH3Mai Duy Hùng8
26135106091455TH1Nguyễn Công Hùng2
27135106091055TH3Vũ Việt Hùng7.5
28125106149854TH1Ngô Đình Huy6
29135106098055TH2Vũ Văn Huy7
30135106101455TH2Lê Thị Huyền7.5
31135106095455TH1Ngô Thị Mai Hương7.5
32135106108255TH1Lê Trọng Kiên6.5
33135106110155TH2Trịnh Tùng Lâm5
34135106113255TH3Đỗ Thị Ngọc Lê10
35135106113355TH2Trần Thị Lê7
36135106117555TH1Hà Thị Linh8
37135106117755TH3Nguyễn Thị Nhật Linh1
38135106117655TH3Trần Thị Linh9
39135106121355TH2Phạm Thăng Long8.5
40135106121255TH1Trần Ngọc Long6
41135106135255TH1Đặng Văn Nam8
42135106135155TH2Luyện Thành Nam9
43135106138455TH1Nguyễn Thị Nga8
44135106138755TH1Trương Thị Nga9.5
45135106140055TH3Lê Thị Kiều Ngân3
46135106142955TH3Đinh Thị Hồng Ngọc6
47135106142655TH1Nguyễn Thị Ngọc8
48135106142755TH1Nguyễn Thị Hồng Ngọc9
49135106142855TH2Trịnh Văn Ngọc7.5
50135106146955TH2Vũ Minh Nhất8.5
51135106149255TH3Vũ Thị Nhung6
52135106152055TH3Bùi Trọng Phát6
53135106152155TH2Phạm Xuân Phát8
54135106154555TH3Nguyễn Văn Phúc5
55135106157055TH1Lê Tri Phương7
56125106150754TH1Nguyễn Việt Phương6.5
57135106162455TH3Nguyễn Anh Quang9
58135106164055TH3Đặng Kim Quý7.5
59135106165755TH2Bùi Thị Quyên8
60135106165655TH2Nguyễn Thị Quyên7
61135106169955TH2Nguyễn Tiến San8.5
62135106171155TH2Nguyễn Văn Sinh8.5
63135106176355TH1Nguyễn Thế Tâm8
64135106176255TH1Nguyễn Thị Tâm9.5
65135106178755TH2Trần Sơn Tây5.5
66135106180155TH2Nguyễn Trọng Thái8.5
67135106188055TH2Lê Văn Thành8.5
68135106187555TH1Ngô Quang Thành7.5
69135106187955TH1Phùng Văn Thành7
70135106180655TH3Bùi Thị Thắm4
71135106180255TH1Nguyễn Thị Thắm7.5
72135106180855TH2Nguyễn Thị Thắm8.5
73135106181455TH2Bùi Văn Thắng8
74135106192455TH1Phùng Văn Thiện2
75135106194355TH1Lê Đình Thọ3
76135106195555TH1Nguyễn Thị Bích Thơm8.5
77135106200755TH2Ngô Thị Thuỳ6
78135106201255TH3Nguyễn Thị Thuỷ8.5
79135106200455TH2Phạm Hồng Thuý10
80135106202255TH1Nguyễn Thị Thanh Thúy9
81135106199355TH1Nguyễn Thị Hoài Thương9.5
82135106199755TH1Vũ Thị Thương9.5
83135106205955TH2Phạm Thị Tiến3
84125106151654TH1Cao Sơn Tịnh7
85135106208755TH2Nguyễn Công Khánh Toàn8
86135106209655TH1Nguyễn Hữu Toản3
87135106217055TH1Triệu Thị Trinh8.5
88135106222655TH1Vũ Duy Tú6
89135106230055TH1Hoàng Văn Tùng8.5
90135106235255TH3Nguyễn Quốc Việt0
91135106236155TH1Nguyễn Quang Vinh9
92135106237755TH2Trần Văn Vũ6
93135106240455TH3Nguyễn Thị Yến7
94135106240355TH1Vũ Thị Yến8

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Bình luận: