AI-K58: Điểm quá trình môn học

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm quá trình của lớp. Điểm này được tổng hợp từ các thành phần:

  • Điểm chuyên cần
  • Điểm bài tập tại phòng thực hành
  • Điểm bài tập về nhà
  • Điểm thưởng do giải bài trên lớp

Chú ý: điểm này chiếm 40% trọng số điểm của toàn môn học.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm QTGhi chú
1165117111158PMDương Tuấn Anh4
2165117117458PMLê Thị Vân Anh8.2
3165117070058PMPhạm Thị Phương Anh6.5
4165117093258PMĐỗ Thị Ngưng Bích8.7
5165117096958PMHồ Đình Chung6.6
6165117093058PMNguyễn Văn Dung4
7165117063758PMTrần Thị Dung9.2
8165117081858PMĐoàn Mạnh Dũng9.4
9165117080158PMNguyễn Thị Duyên8.2
10165117102058PMNguyễn Thái Dương9.2
11165117107858PMTrương Bình Dương8.8
12165117097058PMNguyễN Văn ĐạT6.6
13165117069058PMĐỗ Tiến Đạt8.4
14165117088758PMNguyễn Tất Đạt0cấm thi
15165117062458PMBùi Huỳnh Đức9.4
16165117091258PMNguyễn Thành Giang9.2
17155106097057TH4Nguyễn Trường Giang0cấm thi
18155106054857TH4Trần Văn Giang0cấm thi
19165117062858PMTrần Đức Hạnh10
20165117070758PMĐỗ Minh Hiếu5.6
21165117067958PMĐỗ Việt Hiếu10
22165106071158TH2Nguyễn Trung Hiếu9.2
23135NK016856TH-KHĐào Huy Hoàng0cấm thi
24165117097258PMĐỗ Huy Hoàng9.2
25165117070358PMLê Khắc Hùng6.1
26165117070158PMLưu Mạnh Hùng7.2
27165117099958PMChu Thị Ngọc Huyền6.6
28165117191758PMNguyễn Công Khánh9.4
29165117110258PMNguyễn Quốc Khánh8.2
30165117090458PMNguyễn Đình Khoa9.6
31165117098058PMNguyễn Tùng Lâm9.2
32165117112258PMTrần Đức Lương9.4
33165117100258PMNguyễn Tuấn Mạnh6.4
34165117120658PMNgô Quốc Minh6.4
35165117099058PMTrần Hoài Nam7.2
36165117107358PMPhạm Văn Ngọc10
37165117092958PMĐoàn Văn Phong0cấm thi
38165117108858PMLê Văn Phong6.6
39165117120058PMPhạm Văn Phúc7.2
40165117069958PMDương Văn Phụng10
41165117100458PMVũ Thị Phương8.2
42165117068758PMLương Anh Quang7.4
43165117104458PMNguyễn Danh Quang8.8
44165117070258PMNguyễn Văn Quân6.4
45165117088658PMNgô Minh Sang10
46165117113358PMNguyễn Quang Sơn6.4
47165117095258PMPhan Văn Thanh8.2
48165117070958PMNguyễn Minh Thành9
49165117115458PMNguyễn Tất Thành8.8
50165117094758PMNguyễn Tiến Thành9.4
51165117072658PMPhạm Văn Thạo9.4
52165117069658PMTrịnh Đức Thắng6.4
53165117100158PMNgô Đức Thịnh5.6
54165117066058PMVũ Thị Thu Thủy7.2
55165117121058PMVũ Minh Tiến6.4
56165117117358PMBùi Văn Toan8
57165117111358PMBùi Xuân Trình4
58165117113258PMHoàng Văn Trung7.2
59165117099158PMQuản Văn Trung4.8
60165117116958PMNguyễn Mai Trực7.4
61165117078958PMNguyễn Quốc Trưởng9.4
62165117080958PMNguyễn Tuấn Việt8.2
63165117112958PMNguyễn Quang Vinh7.4
64165117113458PMLê Văn Vụ7.2
65165117076058PMLê Như Ý8.8

Giảng viên,

Trương Xuân Nam

Bình luận: