“Sát na” là gì???

3 bình luận

(bài viết trên facebook, lôi về đây cho chính chủ)

Đọc truyện, đặc biệt là truyện kiếm hiệp, thường thấy các bác tác giả nhắc đến khái niệm “sát na”, nói chung dù không hiểu chính xác nhưng người đọc vẫn hiểu là trong một thoáng, một tích tắc,… vậy rốt cuộc một tích tắc đó là thế nào, bao nhiêu lâu?

Tra cứu tìm hiểu tài liệu, “sát na” là một đơn vị đo thời gian của đạo Phật, chỉ sự sinh diệt của “cái tâm” (chả hiểu là cái gì) trong một tích tắc. Thế cụ thể tích tắc này “quy ra thóc” thì bằng bao nhiêu? Nhiều tài liệu, nhiều con số và khá loạn.

 1. Có tài liệu định nghĩa: “Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na”, tức là một ms tương đương khoảng 74000 sát na, 1s cỡ khoảng 74 triệu sát na.
 2. Vẫn chưa to, có tài liệu còn khủng hơn (Viên Giác): 1 giây chia ra 250.000 tỷ sát na,… ọc ọc 1s = 250*10^12 sát na, không biết ngày xưa Như Lai lão phật có đọc được cái số này không?

3 bình luận cho “Sát na” là gì???

 • Nguyen  says:

  tác giả viết khá hỗn láo

  • Nguyen Jane  says:

   Không biết thì dựa cột mà nghe. Tìm hiểu đúng nghĩa, đúng lý của từ “sát na” rồi hãy mở mồm nha tác giả cùn.

   • admin  says:

    Chả hiểu, đây là định nghĩa sưu tầm trên mạng, có gì mà đúng hay không nhỉ?

Bình luận: