Hào Hứng vs Thói Quen

1 bình luận

Hào Hứng chỉ làm bạn bắt đầu, Thói Quen mới đưa bạn tới đích!

Tags:  

1 bình luận cho Hào Hứng vs Thói Quen

  • nguyễn minh huy  says:

    đúng!
    Thói quen mới đưa được bạn tới đích,vấn đề là đến sớm hay muộn !

Bình luận: