TDC K55-N14: điểm thi giữa kỳ

Chưa có bình luận

Xin chào các bạn,

Bảng dưới đây là điểm thi giữa kỳ ngày 2/8/2017 của lớp.

TTMã số SVLớpHọ và tênĐiểm thi giữa kỳ
1155109258757MT1Đoàn Văn Doanh8
2155102157157N2Hoàng Lê Dung7
3145112092456KTD1Lại Minh Đức8
4155101063657C3Đào Tam Giang9
5155105235657M2Nguyễn Hữu Hiếu7
6155105229957M3Nguyễn Quang Hiếu4
7155115131157TD-BDKiều Quốc Khánh7
8165105222558M4Lê Trung Kiên7
9165105274058M1Phạm Trung Kiên8
10155106076457TH3Trần Nhật Minh8
111351123106DH-55KTĐ-HTĐNguyễn Bá Nam10
12165105200858M2Lê Đức Nguyên9
13145111196156CT1Lê Vinh Quang6
14165113032558GTNguyễn Văn Sơn7
15155103262557VNguyễn Tiến Thành3
16165105271158M2Nguyễn Văn Tiến0
171551071590DH-57CTNMai Thế Truyền9
18145105318956M3Mai Đình Tuấn7
19155112224157KTD2Nguyễn Minh Tuấn6
20165105248358M3Nguyễn Ngọc Vũ0
21165105269058M4Nguyễn Trường Xuân7

Giảng viên

Trương Xuân Nam

Bình luận: